تاریخ نشر : 1391/01/16    مشاهده : 1998
 
  Share
کنسرت نوروزی فرزاد فرزین در شیراز / تصاویر

موسیقی ما: فرزاد فرزین خواننده محبوب موسیقی پاپ کشورمان روزهای ابتدای سال را در شهر شعر و ادب شیراز سپری کرد و دو روز برای هوادارانش در این شهر روی صحنه رفت.

هواداران پر شور فرزاد فرزین در هر چهار سانی اجرای وی در روزهای 3 و 4 فروردین، صندلی خالی در سالن باقی نگذاشتند و با وجودی که از انتشار آلبوم شلیک زمان زیادی نمی گذشت قطعات این البوم را با وی همخوانی می کردند.
تاریخ نشر : 1391/01/16    مشاهده : 1998  
 
  Share
پر بیننده
6 دقیقه قبل
6 دقیقه قبل
6 دقیقه قبل
7 دقیقه قبل
7 دقیقه قبل
7 دقیقه قبل
7 دقیقه قبل
7 دقیقه قبل
7 دقیقه قبل
7 دقیقه قبل
7 دقیقه قبل
7 دقیقه قبل
8 دقیقه قبل
8 دقیقه قبل
8 دقیقه قبل
8 دقیقه قبل
8 دقیقه قبل
8 دقیقه قبل
8 دقیقه قبل
8 دقیقه قبل
8 دقیقه قبل
8 دقیقه قبل
8 دقیقه قبل
9 دقیقه قبل
9 دقیقه قبل
9 دقیقه قبل
9 دقیقه قبل
9 دقیقه قبل
9 دقیقه قبل
9 دقیقه قبل
9 دقیقه قبل
9 دقیقه قبل
9 دقیقه قبل
9 دقیقه قبل
9 دقیقه قبل
9 دقیقه قبل
9 دقیقه قبل
9 دقیقه قبل
9 دقیقه قبل
9 دقیقه قبل
آخرین ها

000