آرشیو مطالب : صفحه ی ۲


افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق كشور

افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق كشور
وزیر جهاد كشاورزی:

بازار مرغ كشور با عرضه گسترده آرام گرفت

بازار مرغ كشور با عرضه گسترده آرام گرفت

فصل صید ماهیان دریایی در مازندران تمدید گردید

فصل صید ماهیان دریایی در مازندران تمدید گردید

بررسی پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی در هیات دولت

بررسی پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی در هیات دولت

تغییرات آب وهوایی و كاهش 21 درصدی راندمان كشاورزی

تغییرات آب وهوایی و كاهش 21 درصدی راندمان كشاورزی
سازمان هواشناسی هشدار داد

تشدید بارش و وزش باد شدید

تشدید بارش و وزش باد شدید

بسیج ۲ هزار و ۵۰۰ كمباین برای عملیات برداشت گندم و كلزا در خوزستان

بسیج ۲ هزار و ۵۰۰ كمباین برای عملیات برداشت گندم و كلزا در خوزستان

رگبار باران و رعدوبرق در غالب مناطق كشور

رگبار باران و رعدوبرق در غالب مناطق كشور
بازگشت خشكسالی به خوزستان

ممنوعیت باردیگر كشت شلتوك در حوضه های مارون و كرخه

ممنوعیت باردیگر كشت شلتوك در حوضه های مارون و كرخه

سد شیروان در خراسان شمالی تشنه است

سد شیروان در خراسان شمالی تشنه است
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد