مطالب آبیاری


موردی از ریزش ملخ صحرایی در آبادان مشاهده نشد

موردی از ریزش ملخ صحرایی در آبادان مشاهده نشد

كاهش 99 درصدی آلودگی خروجی اگزوز خودرو ها با نصب فیلتر دوده

كاهش 99 درصدی آلودگی خروجی اگزوز خودرو ها با نصب فیلتر دوده
رییس سازمان جهادكشاورزی استان:

۵۷۰ میلیاردریال برای طرح های كشاورزی هرمزگان سرمایه گذاری شده است

۵۷۰ میلیاردریال برای طرح های كشاورزی هرمزگان سرمایه گذاری شده است

بارش برف و باران همراه با كاهش محسوس دما در كشور

بارش برف و باران همراه با كاهش محسوس دما در كشور

هوای پایتخت در محدوده قابل قبول

هوای پایتخت در محدوده قابل قبول

امیر مسعودی كیست

امیر مسعودی كیست
مدیركل منابع طبیعی بوشهر:

بررسی های لازم در باره طرح تكثیر میگوی دیر انجام می شود

بررسی های لازم در باره طرح تكثیر میگوی دیر انجام می شود
مدیر روابط عمومی صندوق بیمه كشاورزی:

21 و شش دهم میلیون تومان غرامت به ازای هر راس دام صنعتی پرداخت گردید

21 و شش دهم میلیون تومان غرامت به ازای هر راس دام صنعتی پرداخت گردید

17هزار و493 هكتار از محصولات زراعی استان بوشهر بیمه شد

17هزار و493 هكتار از محصولات زراعی استان بوشهر بیمه شد

تجهیز نیروهای حفاظت از جنگل به شبكه رادیویی دیجیتال

تجهیز نیروهای حفاظت از جنگل به شبكه رادیویی دیجیتال
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد