آرشیو مطالب : خدمات

معاون وزیر جهاد كشاورزی:

اعتبارات طرح های مقابله با بیابان زایی كم شد

اعتبارات طرح های مقابله با بیابان زایی كم شد

تایید عمدی بودن آتش سوزی در بعضی جنگل ها از طرف فرمانده ناجا

تایید عمدی بودن آتش سوزی در بعضی جنگل ها از طرف فرمانده ناجا

بخش كشاورزی خراسان رضوی همچنان در اوج

بخش كشاورزی خراسان رضوی همچنان در اوج
مجری طرح خودكفایی كودهای كشاورزی:

استانداردهای تولید كود فسفاته بررسی گردید

استانداردهای تولید كود فسفاته بررسی گردید
مجری طرح خودكفایی كودهای كشاورزی:

انعقاد قرارداد تامین و توزیع كود گوگرد بنتونیتی با پالایشگاه خانگیران

انعقاد قرارداد تامین و توزیع كود گوگرد بنتونیتی با پالایشگاه خانگیران

برداشت گندم در مازندران شروع شد

برداشت گندم در مازندران شروع شد
رئیس سازمان امور عشایری كشور:

شیوه نامه راه اندازی سرپناه برای عشایر در مراحل نهایی است

شیوه نامه راه اندازی سرپناه برای عشایر در مراحل نهایی است
لینک دوستان آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد