آرشیو مطالب : درخت

سازمان جنگل ها آتش سوزی 40 هزار هكتاری را رد كرد

سازمان جنگل ها آتش سوزی 40 هزار هكتاری را رد كرد
در یك مطالعه دانشگاهی بررسی شد

كشاورزان در مورد بحران دریاچه ارومیه چگونه فكر می كنند؟

كشاورزان در مورد بحران دریاچه ارومیه چگونه فكر می كنند؟

صدای این ساز ناكوك فردا بلند می شود

صدای این ساز ناكوك فردا بلند می شود
رئیس سازمان جنگل ها خبرداد

حل مشكل تامین بالگرد برای اطفای آتش سوزی جنگلی

حل مشكل تامین بالگرد برای اطفای آتش سوزی جنگلی
عضو هیئت علمی دانشكده منابع طبیعی دانشگاه تهران:

آتش سوزی میكروفلورها و باكتری های موجود در خاك را ازبین می برد

آتش سوزی میكروفلورها و باكتری های موجود در خاك را ازبین می برد

جنگل های سوخته زاگرس احیا می شوند؟

جنگل های سوخته زاگرس احیا می شوند؟

۶۳۵ نخل استان بوشهر ایستاده سوخت

۶۳۵ نخل استان بوشهر ایستاده سوخت
لینک دوستان آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد