گزارش،

زاگرس زار و بلوط نزار

زاگرس زار و بلوط نزار

آبیاری: لرستان جنگل های زاگرس این روزها حال وروز خوبی ندارند و صدای ناله هایشان تا دوردست ها می آید و یاری می جویند.


این جنگلها از نظر معیار اقلیم، خاک، منابع آبی، چشم انداز بعنوان عوامل محیطی و جذابیت های طبیعی، تاریخی و فرهنگی بعنوان عوامل اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت هستند.
عوامل طبیعی مانند خشکسالی، آفات و امراض، گردوغبار و گرمای زیاد هوا و عوامل انسانی که شامل فعالیتهای کشاورزی، بهره برداری بی رویه از منابع آب، محصولات فرعی و چوب، آتشسوزی، چرای مفرط دام، عبور راه های ارتباطی و زغال گیری و... این سال ها جنگل های زاگرس بالأخص بلوط ها را آزرده خاطر کرده است.
بنا به قول دوستداران منابع طبیعی مهم ترین عامل اصلی تخریب جنگل های زاگرس و استان انسانی است که با تجاوز به حریم، قطع درختان و آتش زدن برای انجام فعالیتهای کشاورزی به منظور تأمین معیشت خانوارهای حاشیه نشین عرصه های جنگلی زنگ خطر جدی را به صدا در آورده است.

قطع درختان و قاچاق چوب، تهدیدکننده جنگل های زاگرس
آرش دریک، دکترای جنگل شناسی و اکولوژی جنگل دراین باره اظهار داشت: سهم سرانه هر ایرانی از جنگل کمتر از دو دهم هکتار یعنی یک چهارم سرانه جهانی است و ازاین رو لازم است توجه ما به حفظ رویشگاه های جنگلی کشور هم چهار برابر توجه جهانی باشد.
وی ادامه داد: تخریب جنگلها علاوه بر مشکلاتی که برای اکوسیستم ها و تنوع زیستی بوجود می آورد سبب وقوع و تشدید اثرات پدیده هایی همچون سیل می شوند. اغلب سیلاب هایی که طی سالهای اخیر در بعضی مناطق کشور رخ داد هم ناشی از تخریب منابع طبیعی و بویژه جنگلها بود.
دریک در ادامه اظهار داشت: جنگل های زاگرس از رویشگاه های جنگلی مهم کشور بوده که مساحت آن حدود ۵ میلیون هکتار ارزیابی شده و بزرگ ترین رویشگاه جنگلی کشور به حساب می آید و گونه غالب آن بلوط ایرانی است.
وی افزود: جنگل های زاگرس ناحیه رویشی مهمی است، چونکه بیشتر رودهای پرآب کشور از کوه های زاگرس سرچشمه می گیرد و ۴۰ درصد سطح جنگل های ایران را شامل می شود.

تغییرات اکولوژیک اکوسیستم جنگلی زاگرس را تحت تاثیر قرار داده است
دریک با اشاره به اینکه تغییرات شرایط اکولوژیک و چالش های مختلف پیش آمده طی سالهای اخیر، اکوسیستم جنگلی در زاگرس را تحت تاثیر قرار داده و اثرات تجمعی ناشی از حضور و گستردگی برخی عوامل طبیعی و غیرطبیعی مشکلات جدی در غرب کشور بوجود آورده است، تصریح کرد: بخش مهمی از این دگرگونی ها ناشی از تغییرات اقلیمی است.
وی بیان نمود: عوامل طبیعی دیگری همچون خشکسالی و ریزگردها هم در این حوزه نقش داشته اند. همینطور عوامل غیرطبیعی (انسانی) گوناگونی همچون زراعت زیراشکوب و تغییر کاربری اراضی، چرای بی رویه دام به واسطه حضور دام مازاد در جنگلها و مراتع، فعالیتهای عمرانی نظیر راه سازی و عبور خطوط لوله نفت و گاز و همینطور آتشسوزی های عمدی و غیرعمدی و هجوم آفات و بیماری ها این رویشگاه های جنگلی مهم را تهدید می کنند.
وی ضمن اشاره به این که قطع درختان و قاچاق چوب هم یکی از معضلات تهدیدکننده جنگل های زاگرس است، خاطرنشان کرد: اغلب مردم در حاشیه روستاها و جنگلها بیکار شده اند و مشکلات معیشتی مهم ترین دلیلی است که سبب می شود مردم درختان را قطع و به زغال تبدیل کنند و سپس برای کسب درآمد و امرارمعاش آنرا بفروشند.
این دکترای جنگل شناسی و اکولوژی جنگل در ادامه ضمن تاکید بر این که حساب افراد سودجویی که دست به قطع درختان می زنند با سایر مردمی که به لحاظ معیشتی در مضیقه هستند جدا است، اظهار نمود: در چنین شرایطی هرقدر درباره میزان اهمیت منابع طبیعی به مردم گفته شود اثر چندانی نخواهد داشت چونکه مردم منطقه، درآمدزایی از راه این منابع طبیعی را ساده ترین چاره برای امرارمعاش خود می دانند.
دریک با اشاره به اینکه وظیفه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگلها است، اظهار داشت: این نهاد با عنایت به شرایط، امکانات و نیروی انسانی که در دسترس دارد به تنهایی نمی تواند این وظایف را به صورت مطلوبی انجام دهد و نیازمند یاری سایر دستگاه ها بخصوص در بحث هایی مانند اطفای حریق در جنگلها و مراتع است.
وی ادامه داد: آنچه اهمیت زیادی دارد لزوم همکاری دستگاه ها درزمینهٔ تدوین برنامه های پیشگیری و حفاظت برنامه های احیای جنگلها بوده که لازمه اجرای مناسب آن تدوین این برنامه ها با کمک جوامع محلی و مشارکت مردم منطقه است تا بتوانیم ضمن بهره برداری و توسعه پایدار در بخش جنگلها از این منابع باارزش هم حفاظت نماییم.

تخریب جنگل های زاگرس و زنگ خطر نابودی گونه های جانوری
مهرداد فتحی بیرانوند، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان در اینباره به ایسنا اظهار داشت: بیشتر از یک میلیون هکتار جنگل های زاگرس در معرض خشکیدگی هستند.
وی اظهار نمود: جنگل های غالب منطقه زاگرس بلوط هستند و کارکردهای متفاوتی مانند تولید اکسیژن، پیشگیری از فرسایش خاک، مسایل اقتصادی و... دارند.
فتحی خاطرنشان کرد: یکی از کارکردهای جنگل های زاگرس حفظ زیستگاه گونه های مختلف جانوری در غرب کشور مثل استان لرستان بوده و بطور قطع یک ارتباط مستقیم می تواند بین از بین رفتن جنگل و نابودی زیستگاه گونه های جانوری وجود داشته باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان تصریح کرد: هم اکنون بخش زیادی از مساحت جنگل های زاگرس درحال خشکیدگی است.
وی ادامه داد: از شش میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار جنگل های زاگرس حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار در معرض خشکیدگی است که متاسفانه از یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار ۶۰۰ هزار هکتار آن در لرستان است.
فتحی بیرانوند افزود: بنابراین زنگ خطر نابودی برای باقی گونه های جانوری می تواند داشته باشد و اگر فکری برای احیاء و رفع خطراتی مثل بیماری ها و آفات که جنگل های زاگرس را تهدید می کنند نشود بطور قطع می تواند نابودی گونه های جانوری و تنوع زیستی را به همراه داشته باشد.

چوب بلوط بعنوان سوخت در تمام بخش های زاگرس رایج است
دکتر رحیم ملک نیا، دانشیار دانشگاه لرستان هم در اینباره اظهار داشت: چوب بلوط بعنوان سوخت و چه بعنوان استفاده در سطح خانوار حدودا در تمام بخش های زاگرس رایج است هرچقدر به منطقه دسترسی سخت تر و فاصله آن تا مراکزی که بتوان سوخت های جایگزین تهیه شود بیشتر و به طورکلی هزینه دسترسی به سوخت جایگزین بیشتر باشد این وابستگی به چوب بلوط بیشتر می شود.

ذائقه و نیازها برای پخت و پز کماکان مصرف چوب بلوط است
وی با اشاره به اینکه در بعضی مناطق، روستاها گازکشی شدند و این مسئله بعنوان نیاز اولیه حل شده هرچند که ذائقه و نیازها برای پخت و پز کماکان مصرف چوب بلوط است، اظهار داشت: حتی در مناطقی که دسترسی به گاز لوله کشی وجود دارد به خاطر ذائقه و پخت و پز نان و آشپزی مصرف سوخت هیزم را داریم.
عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی منابع طبیعی جنگلداری دانشگاه لرستان افزود: درصورتیکه در روستاها گازکشی نباشد یا کپسول های گاز با هزینه های مناسب در اختیار روستائیان قرار داده نشود صددرصد افزایش مصرف هیزم را بعنوان سوخت خواهیم داشت.
ملک نیا بیان نمود: در بعضی جاها گازکشی نیست و فاصله دسترسی به سوخت جایگزین زیاد است و باید تدبیر اندیشیده شود که مردم با هزینه های پایین تر دسترسی به سوخت جایگزین پیدا کنند.

یکی از علل وابستگی مردم به جنگل، تأمین سوخت است
وی ادامه داد: وقتی صحبت از حفاظت می شود تنها به معنای این نیست که نهال کاری نماییم بلکه بخشی از حفاظت از جنگلها به صورت غیرمستقیم و با کاهش وابستگی مردم به جنگل صورت می گیرد، چون که یکی علل وابستگی مردم به جنگل تأمین سوخت است.
ملک نیا اظهار نمود: گازکشی وابستگی اهالی را به جنگل قطع نمی کند و استفاده از گاز را به ۲۵ درصد رسانده درحالیکه در جاهایی که از گاز برخوردار نیست بخش زیادی از سوخت بخاطر هزینه سوخت های جایگزین از جنگل تأمین می شود که باید فکری اندیشید که این فراتر از توان سازمان جنگل هاست و باید یک اراده سازمانی و فرابخشی وجود داشته باشد تا این مسئله را در جهت حفاظت از جنگلها حل کنند.

حفظ جنگلها در گرو گازرسانی به روستاهاست
در اینباره سیدحمیدرضا کاظمی نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: چهار سال پیش، نامه ای به وزیر نفت دولت گذشته ارسال و درخواست کردیم که با عنایت به کوهستانی و جنگلی بودن لرستان بخصوص شهرستان پلدختر توقع و انتظار ما این است که حفاظت از جنگلها و مراتع و کشور با توسعه گاز رسانی در دستور کار وزارت قرار گیرد.
وی بیان نمود: هم اکنون سازمان جنگلها و در استان ها، ادارات کل منابع طبیعی تعداد کمی از افراد را برای حفاظت از جنگلها در یک استان در نظر گرفتند که برای این مهم کافی نیستند.
نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: درصورتیکه گازکشی را توسعه ندهیم در مناطق روستایی، عشایری و مناطق صعب العبور وجنگلی مردم راهی غیر از قطع درختان و استفاده از هیزم برای سوخت و گرمایش ندارند.
کاظمی اضافه کرد: درصورتیکه گازرسانی به مناطق جنگلی و اهالی روستاها صورت گیرد خود مردم محافظ جنگلها و بلوط خواهند بود.
وی با اشاره به اینکه در جهت توسعه گازرسانی دستورات خوبی داده شده، بیان نمود: هم اکنون گازرسانی به مناطق بن لار، زیودار زورانتل و افرینه انجام شده است.
نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی افزود: درصورتیکه کار گازرسانی در داخل روستاها صورت گیرد این مورد می تواند کمک شایانی به معیشت اهالی روستاها داشته باشد و سبب رفاه آسایش آنها شود.
کاظمی اظهار داشت: در استان با سرعت عملیات گازرسانی در حال انجام می باشد و البته باید فشار را بیشتر نماییم تا مردم از این نعمت خدادادی برخوردار شوند.
نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درصورتیکه مردم از نعمت گاز بهره مند شوند با فرهنگ سازی، خود آنان از قطع درختان جلوگیری می کنند.

قاچاق چوب به صورت مافیایی و سازمان یافته در زاگرس وجود ندارد
همینطور دکتر فرزاد ویسانلو دکترای تخصصی مهندسی منابع طبیعی با اشاره به اینکه قسمت اعظم مبحث قاچاق چوب در زاگرس به داستان تولید هیزم بر می گردد در مورد قاچاق چوب اظهار نمود: وقتی در مورد قاچاق چوب صحبت می شود این مهم بیشتر در جنگل های شمال اتفاق می افتد تا زاگرس؛ یعنی قاچاق چوب به معنای مافیایی آن و این که افرادی به صورت سازمان یافته و با برنامه ریزی، مخفیانه به جنگلها رجوع و به برش درختان به صورت غیرقانونی می پردازند.
وی با اشاره به اینکه درختانی که قاچاق می شوند فاقد مهر مخصوص سازمان جنگل هاست، افزود: این افراد با ترفندهای زیادی از گلوگاه قرنطینه ای چوب در شمال و غرب کشور عبور می کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد اظهار داشت: قاچاق چوب به صورت مافیایی و سازمان یافته در زاگرس وجود ندارد اما یک سری افراد هستند که زغال و هیزم را به صورت غیرقانونی و قاچاقی تولید می کنند.
وی افزود: قاچاق چوب به معنای صنعتی در جنگل های زاگرس نسبت به جنگل های هیرکانی کمتر است.
این دکترای تخصصی مهندسی منابع طبیعی اضافه کرد: بیشتر اهالی محلی که نوعی مافیای کوچک هستند برای زغال گیری و تهیه سوخت برای مراسم عزا و عروسی و پخت و پز روزانه مبادرت به قطع درختان بنه، بلوط و بادام می کنند.

افزایش زغال گیری و قطع درختان در زاگرس با گرانی قیمت سوخت
ویسانلو بیان نمود: البته با افزایش قیمت سوخت (گازوئیل و نفت) در دولت نهم اقبال اهالی مناطق جنگلی به تولید هیزم و قطع درختان بیشتر شد.
وی افزود: درست کردن هیزم سبب شد که مبحث زغال گیری و قطع درختان در زاگرس افزایش پیدا کند.
ویسانلو خاطرنشان کرد: قاچاق چوب در زاگرس در همین محدوده زغالگیری خلاصه می شود که میتوان با آموزش اهالی مناطق جنگلی و تأمین سوخت آنها، قطع درختان بلوط را به حداقل رساند.

توقف زادآوری بلوط در زاگرس زمینه را برای بیابان های زاگرسی فراهم می کند
دکتر محسن ارسلانی پژوهشگر دیرینه اقلیم شناسی دانشگاه ارلانگن-نورنبرگ، آلمان در اینباره اظهار داشت: توقف زادآوری درختان بلوط در زاگرس زمینه را برای تشکیل بیابان های زاگرسی فراهم می آورد.
وی در مورد تغییر اقلیم در زاگرس و تأثیر آن بر سلامت جنگل های بلوط بیان نمود: تغییرات اقلیم در دنیا در حال انجام می باشد.
او ضمن اشاره به نوسانات فصلی دمای حداقل و حداکثر در زاگرس اظهار داشت: برپایه نمودارهای احصا شده، دمای زمستانه و تابستانه در زاگرس درحال افزایش بوده و لرستان هم از این مورد مستثنی نبوده است.
این پژوهشگر دیرینه اقلیم شناسی دانشگاه ارلانگن-نورنبرگ، آلمان اظهار داشت: در چند دهه اخیر برپایه داده ایستگاه های هواشناسی، شاهد روند کاهشی بارش در زاگرس بوده ایم.
ارسلانی با اشاره به اینکه خشکسالی های شدیدی در زاگرس رخ داده است، بیان نمود: پوشش و بارش در زاگرس وابسته به بادهای غربی و مدیترانه ای که رطوبت را به این منطقه می آورد و هرگاه گرفتار خشکسالی شدید شدیم پوشش گیاهی و معیشت صدمه دیده است.
وی با اشاره به اینکه بعد از وقوع برخی خشکسالی های شدید در زاگرس سال بعد شاهد ترسالی شدید هم بوده ایم، اضافه کرد: زمانی که در خلال یک سال خشکسالی پوشش تضعیف و فقیر می شود و در سال بعد ترسالی شدید منجر به فرسایش بیشتر خاک در عرصه های فاقد پوشش مناسب می شود.

دما در لرستان با یک روند بسیار صعودی مواجه است
این پژوهشگر دیرینه اقلیم شناسی دانشگاه ارلانگن-نورنبرگ، آلمان ضمن اشاره به این که دما در استان لرستان با یک روند بسیار صعودی مواجه می باشد، اظهار داشت: در سال آبی ۹۸-۱۳۹۷ لرستان با ۱۱۵۷ میلی متر بارش، پرباران ترین استان کشور بوده است و در سال ۹۹- ۱۴۰۰ با یک ابرخشکسالی مواجه می باشد.
ارسلانی ضمن اشاره به رخدادهای سیل لرستان در سالهای ۹۸-۱۳۹۷، اظهار داشت: در فاصله دو ماه، سه سیل خطرناک رخ داده است و خرم رود طغیان کرده و میزان بارش در آن طی یک شبانه روز ۵۲ میلی متر گزارش شده است که در اقلیم شناسی زمانی که بارش در ۲۴ ساعت بیشتر از ۳۰ میلی متر باشد، می گوییم بارش سنگین بوده و حوضه توان نگهداری آنرا نداشته است.
وی ضمن اشاره به سیل پنجم فروردین ۹۸ اظهار نمود: میزان بارش در ۲۴ ساعت، ۷۸ میلی متر بوده است و باز منجر به طغیان رودخانه های و سرشاخه های کشکان و کرخه شده است.
این پژوهشگر دیرینه اقلیم شناسی دانشگاه ارلانگن-نورنبرگ، آلمان اظهار داشت: میزان بارش ایستگاه هواشناسی خرم آباد در سیل ۱۲ فروردین ۹۸، که خسارت زیادی را به معمولان و پلدختر وارد کرده ۱۰۷ میلی متر بارندگی بوده است که تمام این بارش ها باید در دوره های برگشت ۳۰ساله، ۱۰۰ ساله و ۱۵۰ ساله اتفاق بیفتد در صورتی که این مهم در یک باره سه ماهه رخ داده و فراوانی و شدت این بارندگی ها وقوع تغییر اقلیم در زاگرس نشان داده است.

هر اندازه دما در زاگرس افزایش یابد رویش درختان بلوط با چالش مواجه می شود
ارسلانی با اشاره به اینکه هر اندازه دما در زاگرس افزایش یابد رویش درختان بلوط با چالش مواجه می شود، اظهار نمود: تأثیر بارش در ماه های پیش از رویش بسیار چشم گیر است و کسانی که مدیریت حوضه های آبخیز را در زاگرس دارند و به دنبال احیای جنگل های بلوط هستند باید در حفظ و نگهداری رطوبت در ماه های پیش از رویش درختان بلوط سرمایه گذاری کنند و برنامه های اجرایی حول نگهداری آب در حوضه سبب افزایش رطوبت خاک می شود.
وی با اشاره به اینکه خاک کم عمق و تکامل نیافته سبب تشدید حساسیت پذیری گونه های جنگلی می شود و واکنش به نوسانات اقلیمی شدید می شود، اظهار داشت: هنگامیکه نوسانات اقلیمی افزایش می شود و از آستانه ای رویشی درختان عبور می کند منجر به مرگ اکولوژیک آنان می شود.

افزایش دمای فصلی سبب گسترش فعالیت پاتوژن قارچ ها و شیوع آفات همزاد بلوط در زاگرس می شود
این پژوهشگر دیرینه اقلیم شناسی دانشگاه ارلانگن-نورنبرگ، آلمان تصریح کرد: همزمان با افزایش دمای فصلی و کاهش بارش، شاهد گسترش فعالیت پاتوژن قارچ ها و شیوع آفات همزاد بلوط در زاگرس هستیم.
ارسلانی اظهار داشت: با تغییر شدت بارش و فراوانی آنها در زاگرس شاهد دخالت های انسانی در زاگرس هستیم و لزوم دارد برنامه هایی در جهت حفظ و تقویت پوشش خاک، افزایش کربن خاک در زاگرس به آن توجه و اهتمام ویژه شود.
وی بیان نمود: تشدید اثرات تغییر اقلیم توسط فعالیتهای انسانی سبب تشدید ناپایداری حوضه های آبخیز در زاگرس شده است.

زمان تمرکز وقوع سیلاب ها در زاگرس کاسته شده است
این پژوهشگر دیرینه اقلیم شناسی دانشگاه ارلانگن-نورنبرگ، آلمان اظهار داشت: به علت فقر پوشش گیاهی و لخت شدن خاک عرصه های مرتعی و جنگلی، زمان تمرکز وقوع سیلاب ها در زاگرس کاسته شده و با وقوع یک بارش سبک و نیمه سنگین شاهد فرسایش شدید خاک حتی در عرصه های جنگلی هستیم.
ارسلانی ضمن اشاره به این که تشدید اثرات تغییر اقلیم توسط فعالیتهای انسانی سبب تشدید ناپایداری حوضه های آبخیز می شود، اظهار داشت: کشاورزی دیم درعرصه های جنگلی و به دنبال آن تشدید فرسایش خاک را شاهدیم.
وی بیان نمود: رویشگاه بلوط زاگرس دارای کارکرد حفاظتی بوده و با تخریب آن نه تنها منابع آب و خاک زاگرس با بحران مواجه خواهند شد بلکه صدمه پذیری مناطق خشک مجاور آن هم تشدید می شود.

توقف زادآوری درختان بلوط در زاگرس زمینه را برای تشکیل بیابان های زاگرسی فراهم می کند
این پژوهشگر دیرینه اقلیم شناسی دانشگاه ارلانگن-نورنبرگ، آلمان با اشاره به اینکه رویش گونه های درختی بلوط زاگرس به بارش ماه های پیش از شروع فصل رویش وابستگی بالایی دارد ازاین رو اجرای طرح هایی که منجر به حفظ حداکثر رطوبت خاک شود برای احیای این جنگلها بسیار ضروری است، خاطرنشان کرد: حذف پوشش گیاهی و افزایش عرصه های خالی از درخت، منجر به تشدید اثرات منفی دما در فصل خشک می شود، علاوه بر این توقف زادآوری درختان بلوط در زاگرس زمینه را برای تشکیل بیابان های زاگرسی فراهم می آورد.
ارسلانی اظهار نمود: با عنایت به تغییر نوع بارش ها در زاگرس و وضعیت توپوگرافی آن، اجرای طرح های عملیاتی که منجر به تقویت پوشش گیاهی شود برای کاهش زمان تمرکز سیلاب ها و افزایش نفوذپذیری خاک بسیار ضروری است.

احیاء و بازسازی بیشتر از ۲۲۰۰ هکتار از جنگل های لرستان
شیرزاد نجفی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان هم از آغاز عملیات اجرایی احیاء و بازسازی بیشتر از ۲۲۰۰ هکتار از جنگل های استان اطلاع داد و اضافه کرد: پویش مردمی جنگلکاری با بذر در ۱۱ استان زاگرس نشین و ۷۷ شهر به صورت همزمان برگزار شد؛ همینطور این مراسم در ۱۱ نقطه جنگلی لرستان به منظور احیای جنگل های زاگرس برگزار شد.
وی ادامه داد: عملیات اجرایی احیاء و بازسازی بیشتر از ۲۲۰۰ هکتار از جنگل های زاگرس با کاشت گونه های جنگلی و نهال های مناسب انجام می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان افزود: میزان بارندگی در نقاط جنگلی مدنظر این پویش باید بیشتر از ۳۰۰ میلی متر باشد که خوشبختانه استان در این خصوص مشکل خاصی ندارد.
وی با اشاره به اینکه مناطقی که جنگل کاری در آن صورت می گیرد باید دارای ۵۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا باشد، اظهار داشت: علاوه بر این کاشت گونه های مرغوب و مناسب نیازمند نگهداری و مراقبت هستند بنابراین نقاط شناسایی شده دارای طرح و نگهبان هستند.
نجفی با تاکید به این که نهال به اندازه کافی در سطح استان ساخته شده است، خاطرنشان کرد: در ۸ نهالستان استان بیش ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار اصله نهال آماده کشت ساخته شده است.
او در آخر اظهار داشت: این پویش تا هفته منابع طبیعی با مشارکت مردم، انجمن های زیست محیطی و جوامع محلی ادامه دارد و امیدوار هستیم بتوانیم جشن کاشت دو هزار و ۲۰۰ هکتار احیاء و بازسازی اراضی جنگلی را در استان برگزار نماییم.

جنگل های بلوط یک برند در زاگرس و لرستان به شمار می آید
احمد دالوند معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان هم اظهار داشت: جنگل های بلوط یک برند در زاگرس و لرستان به شمار می آید اما متاسفانه ظرف سالهای گذشته با مشکلاتی همچون زوال رو به رو شده اند.
وی ادامه داد: با عنایت به اهمیت حفظ و احیای جنگل های بلوط در مسافرت رئیس جمهور مبحث حفاظت و مقابله با زوال بلوط در چارچوب یک پروژه تعریف شده است که مصوب می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان افزود: برای پروژه ای که عنوان شد بیست میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
وی با اشاره به اینکه نگهداری وضعیت موجود و افزایش جنگلها را در رویکرد و مدیریت جدید دنبال می نماییم، اظهار داشت: یکی از برنامه های ما ایجاد فضای سبز در حاشیه شهرها با مشارکت شهرداری و جهاد کشاورزی است.
این مسئول افزود: با ایجاد کمربند سبز و درختکاری در حاشیه شهرها از ساخت و سازهای غیرمجاز هم جلوگیری می شود.
این معاون استانداری لرستان با تاکید به لزوم احیای جنگلها و افزایش سرانه فضای سبز استان، اظهار داشت: مسؤلان مربوطه اجازه تعرض به اراضی ملی را ندهند.
وی اظهار داشت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هر چه سریع تر برنامه های خویش را جهت احیاء و بازسازی جنگل های استان عرضه نماید.
دالوند افزود: متاسفانه به صورت مکرر در حواشی شهرها شاهد تعرض به اراضی ملی و جنگلی هستیم و ساخت وسازهای غیر مجاز ایجاد می شود.
به گزارش آبیاری به نقل از ایسنا، با افزایش سطح آگاهی و درک صحیح و دانش عمومی مردم در ارتباط با اهمیت منابع طبیعی میتوان گام بزرگی در راه نجات جنگل های زاگرس برداشت.
منبع:

1400/10/12
13:25:32
5.0 / 5
702
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۱
آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد