مطالب آبیاری


خبر جدید وزارت کار در رابطه با واریز یارانه ویژه دولت

خبر جدید وزارت کار در رابطه با واریز یارانه ویژه دولت
مدیركل غله و خدمات بازرگانی خوزستان خبر داد؛

خریداری حدود ۱ و چهار دهم میلیون تن گندم از کشاورزان خوزستانی

خریداری حدود ۱ و چهار دهم میلیون تن گندم از کشاورزان خوزستانی

این مناطق جذابترین منطقه برای سرمایه گذاران مسکن هستند

این مناطق جذابترین منطقه برای سرمایه گذاران مسکن هستند

منتظر این تغییر مهم در قیمت گذاری مسکن باشید

منتظر این تغییر مهم در قیمت گذاری مسکن باشید

نرخ جوجه یک روزه ۱۶ تا ۲۴هزارتومان

نرخ جوجه یک روزه ۱۶ تا ۲۴هزارتومان

قیمت طلا، سکه و ارز امروز 25 اردیبهشت ماه 1403

قیمت طلا، سکه و ارز امروز 25 اردیبهشت ماه 1403

سکه امامی آماده برگشت به این قیمت شد

سکه امامی آماده برگشت به این قیمت شد

قیمت طلا ترمز برید

قیمت طلا ترمز برید

مستأجران حتما بخوانند

مستأجران حتما بخوانند

سد مقاومتی طلا شکست

سد مقاومتی طلا شکست
آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد