مطالب آبیاری


ظرفیت صنایع تبدیلی کرمانشاه ۷۰۴ هزار تن افزوده شد

ظرفیت صنایع تبدیلی کرمانشاه ۷۰۴ هزار تن افزوده شد

شروع برداشت میگوی پرورشی در استان بوشهر

شروع برداشت میگوی پرورشی در استان بوشهر

بارش باران در شمال کشور

بارش باران در شمال کشور
در نامه نماینده ارومیه به رییس جمهور تاكید شد

حال دریاچه ارومیه خوب نیست

حال دریاچه ارومیه خوب نیست

خیزش گرد و خاک در شرق کشور

خیزش گرد و خاک در شرق کشور
وزیر جهاد كشاورزی:

لایحه آبخیزداری به حمایت مجلس و کمیسیون کشاورزی نیاز دارد

لایحه آبخیزداری به حمایت مجلس و کمیسیون کشاورزی نیاز دارد
قالیباف:

طرح امنیت غذایی در کنترل قیمت ها موثر است

طرح امنیت غذایی در کنترل قیمت ها موثر است

بهشت محصولات باغی کشور نیازمند توجه دولت مردمی

بهشت محصولات باغی کشور نیازمند توجه دولت مردمی
از سوی معاون اول رییس جمهوری

مصوبه مربوط به واردات تخم مرغ نطفه دار گوشتی ابلاغ گردید

مصوبه مربوط به واردات تخم مرغ نطفه دار گوشتی ابلاغ گردید
ساداتی نژاد:

عرضه برنج خارجی در صورت نیاز بازار تداوم می یابد

عرضه برنج خارجی در صورت نیاز بازار تداوم می یابد
آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد