آرشیو مطالب : صفحه ی ۲


واحدهای داروهای دامپزشكی استان سمنان یكهزار و ۲۰۰ شغل ایجاد كردند

واحدهای داروهای دامپزشكی استان سمنان یكهزار و ۲۰۰ شغل ایجاد كردند
رییس سازمان چای عنوان كرد:

پیشبینی افزایش ۴ هزار تنی تولید برگ سبز چای با وجود كاهش بارندگی ها

پیشبینی افزایش ۴ هزار تنی تولید برگ سبز چای با وجود كاهش بارندگی ها

شروع برداشت چغندرقند در مزارع قصرشیرین

شروع برداشت چغندرقند در مزارع قصرشیرین

تجربه چین برای حل كمبود آب در شمال كشور

تجربه چین برای حل كمبود آب در شمال كشور

آغاز كوچ بهاره عشایر استان تهران

آغاز كوچ بهاره عشایر استان تهران

ویزای تحصیلی و بورسیه تحصیلی رایگان در ایتالیا

ویزای تحصیلی و بورسیه تحصیلی رایگان در ایتالیا

بیشتر از 17 هزار تن ماهیان سردآبی و گرم آبی سال قبل در زنجان تولید شد

بیشتر از 17 هزار تن ماهیان سردآبی و گرم آبی سال قبل در زنجان تولید شد

خشكسالی 85 میلیارد تومان به مراتع استان همدان خسارت زد

خشكسالی 85 میلیارد تومان به مراتع استان همدان خسارت زد

وزش باد شدید و بارش باران در بعضی مناطق كشور

وزش باد شدید و بارش باران در بعضی مناطق كشور
رئیس سازمان مدیریت بحران:

در استان های شمالی با بحران كم آبی مواجهیم

در استان های شمالی با بحران كم آبی مواجهیم
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد