مطالب آبیاری


معرفی بهترین ابزارهای جهان

معرفی بهترین ابزارهای جهان

آسمان صاف تا قسمتی ابری تهران در دو روز آینده

آسمان صاف تا قسمتی ابری تهران در دو روز آینده
توصیه جهاد كشاورزی:

برنجکاران گیلان کرت های شالیزاری را برای خروج آب باران باز نگه دارند

برنجکاران گیلان کرت های شالیزاری را برای خروج آب باران باز نگه دارند
معاون وزیر جهادكشاورزی:

اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها بی نظیرترین جریان اصلاح اقتصادی در کشور است

اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها بی نظیرترین جریان اصلاح اقتصادی در کشور است

رزرو تورهای تابستانی با تخفیف باورنکردنی در ندابال تا آخر این هفته

رزرو تورهای تابستانی با تخفیف باورنکردنی در ندابال تا آخر این هفته

ادامه فعالیت سامانه بارشی در تهران

ادامه فعالیت سامانه بارشی در تهران

وزارت خارجه آماده کمک به توسعه صادرات خرما است

وزارت خارجه آماده کمک به توسعه صادرات خرما است
نماینده مجلس:

تاسیس سازمان خرما در کشور لازم است

تاسیس سازمان خرما در کشور لازم است
معاون سازمان توسعه تجارت:

دیپلماسی گروه خرما در کشور بسیار ضعیف است

دیپلماسی گروه خرما در کشور بسیار ضعیف است

17 نکته درباره آلودگی هوای تهران

17 نکته درباره آلودگی هوای تهران
آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد