مطالب آبیاری

شورای بین المللی غلات:

گندم صادراتی در جهان تا ۸۷ درصد گران شده است

گندم صادراتی در جهان تا ۸۷ درصد گران شده است

ما که هوا نداریم

ما که هوا نداریم
سرپرست بانك كشاورزی خبر داد:

صدور دامدار کارت با سقف ۲۰۰ میلیون تومانی برای پشتیبانی از تولید

صدور دامدار کارت با سقف ۲۰۰ میلیون تومانی برای پشتیبانی از تولید
رییس سازمان حفاظت محیط زیست تاكید كرد

دستگاه های اجرائی مکلف به استفاده از نوآوری های استاندارد

دستگاه های اجرائی مکلف به استفاده از نوآوری های استاندارد

آشنایی با ارزهای دیجیتالی

آشنایی با ارزهای دیجیتالی

تغییرات الگوی فصلی عامل نابودی گونه های زیست محیطی

تغییرات الگوی فصلی عامل نابودی گونه های زیست محیطی
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد كشاورزی خبر داد:

اختصاص 20 هزارمیلیارد تومان به تولیدکنندگان بخش کشاورزی

اختصاص 20 هزارمیلیارد تومان به تولیدکنندگان بخش کشاورزی

تشخیص دستگاه تصفیه آب اصل از تقلبی

تشخیص دستگاه تصفیه آب اصل از تقلبی
سرپرست معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزی اعلام كرد:

تحویل بیشتر از ۱۰ هزار هکتار از اراضی پایاب سد خداآفرین در چارچوب نظام های بهره برداری

تحویل بیشتر از ۱۰ هزار هکتار از اراضی پایاب سد خداآفرین در چارچوب نظام های بهره برداری

احتمال خیزش موقت گرد و خاک در تهران طی ۵ روز آینده

احتمال خیزش موقت گرد و خاک در تهران طی ۵ روز آینده
آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد