معاون پژوهشی مركز تحقیقات كشاورزی خوزستان:

مواد آلی بیشتر از 90 درصد خاک خوزستان کمتر از حد مجاز است

مواد آلی بیشتر از 90 درصد خاک خوزستان کمتر از حد مجاز است

به گزارش آبیاری معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ضمن اشاره به چالش های تغذیه ای در خاک زمینهای کشاورزی این استان اظهار داشت: مواد آلی بیشتر از ۶۰ درصد خاک زمینهای کشاورزی کشور و بیشتر از ۹۰ درصد خاک خوزستان کمتر از حد مجاز است.


به گزارش آبیاری به نقل از خبرگزاری ایرنا علیرضا جعفرنژادی روز سه شنبه در گردهمایی یک روزه تغذیه متعادل محصولات کشاورزی در شرکت توسعه کشت ذرت خوزستان که در نزدیکی صفی آباد دزفول واقع است، اضافه کرد: ۸۸ درصد خاک های خوزستان فقر فسفر دارند.
وی شوری خاک را یکی از چالش های بخش کشاورزی خوزستان دانست و افزود: رنگ استان خوزستان از نظر شوری خاک حدودا درحال قرمز شدن است.
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان با اشاره به اینکه ۴.۳ میلیون هکتار از اراضی کشور شور هستند، بیان نمود: استان خوزستان در سالهای اخیر به شدت با مشکل شوری خاک روبرو شده است.
وی با تکیه بر ضرورت مدیریت وضعیت نامناسب شوری خاک در شمال و جنوب خوزستان اضافه کرد: برپایه آخرین آمار، خاک شمال استان به وسعت ۷۰ هزار هکتار که جزو بهترین خاک های خوزستان به حساب می آید هم حالا درگیر شوری است.
جعفرنژادی مواد آلی خاک را پاشنه آشیل بخش کشاورزی دانست و اظهارداشت: میزان مواد آلی خاک حالا در وضعیت خوبی قرار ندارد و میزان تولید هم متاثر از آن است.
وی خواهان مدیریت وضعیت بحرانی مواد آلی خاک در خوزستان شد و اضافه کرد: متاسفانه به اندازه ای که از مواد آلی خاک برداشت می نماییم به آن برنمی گردانیم که این مورد تبعات زیادی برای ما دارد.
تغییر قیمت کود از علل بی رغبتی کشاورزان برای مصرف این نهاده
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تغییر قیمت کود پارسال را یکی از علل بی رغبتی کشاورزان برای مصرف این نهاده عنوان و بیان نمود: ظرفیت تثبیت خاک ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده که به مفهوم تخلیه شدن خاک از مواد آلی است.
وی ضمن اشاره به سرعت بالای شور شدن خاک بر ضرورت مدیریت تنش بوجود آمده با تغذیه متعادل تصریح کرد و اضافه کرد: شهرستان گتوند با وجود مجاورت سد، وضعیت شوری مناسبی ندارد.
جعفرنژادی بیان نمود: شهرستان های گتوند، شوشتر و حمیدیه با مشکلاتی نظیر محدودیت شدید شوری، وضعیت نامناسب کربن آلی، وضعیت بحرانی فسفر و وضعیت نامناسب در ۵۰ درصد از سایت ها مواجهند.
وی با انتقاد از برخی کشاورزان جهت استفاده بیش از اندازه کود اوره در زمینهای کشاورزی اضافه کرد: استفاده از کودها باید به صورت تخصصی و متناسب با وضعیت تنش و شوری باشد.
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اظهار داشت: استفاده از روی همراه با کودهای پایه، مقدار این عنصر را در مرحله پنجه زنی گیاه بالا می برد و در شرایط شور کمک خیلی خوبی به رشد گیاه می کند.
وی یکی دیگر از چالش های کشاورزی خوزستان را خشکسالی عنوان نمود و اضافه کرد: در شرایط خشکسالی با محدودیت رشد ریشه، محدودیت عامل های غذایی، تنش غذایی و تنش شوری مواجه هستیم.
جعفرنژادی افزایش هزینه ها، فقر عناصر غذایی موجود در خاک و تأمین نکردن نهاده ها توسط بهره بردار را از چالش های بخش کشاورزی دانست و اظهار داشت: برای رفع این مشکلات باید کاربرد روش استفاده از کودهای کامل، شناخت دقیق نیاز گیاه، برنامه محوری مصرف کود، توجه ویژه به کربن آلی، کاربرد کودهای فسفری و پتاسیمی، توجه به آرایش کشت مناسب، استفاده از بذرهای مناسب با ترکیبات آلی و استفاده از تغذیه تکمیلی مدنظر قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه برای تمام محصولات کشاورزی در مرکز تحقیقات کشاورزی برنامه نوشته شده است، از بهره برداران خواست برپایه این برنامه ها جلو بروند چونکه استفاده بیش از اندازه کود بدون توجه به نیاز گیاه نه تنها تولید را افزایش نمی دهد بلکه خاک و آب را گرفتار چالش می کند.
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان با اشاره به اینکه استفاده بیش از اندازه کود محصول سالمی تولید نمی کند، اظهارداشت: محصول سالم فقط این نیست که عنصر آلاینده نداشته باشد بلکه اگر آهن، روی، مس و منگنز هم به میزان کافی نداشت، سالم نیست.
لزوم شناخت عناصر غذایی موثر در رشد گیاه
عضو هیات علمی موسسه خاک و آب کشور هم در این گردهمایی اظهار داشت: یکی از چالش های بخش کشاورزی این است که کشاورز نمی داند محصول نهایی او چقدر خریداری می شود بنابراین در استفاده یا استفاده نکردن از کود و صرف هزینه بیشتر تردید دارد.
محمد نبی غیبی با تشریح اصول کاربردی تغذیه گیاهی و کنترل تنش های محیطی اضافه کرد: باید با کنترل عوامل موثر در رشد گیاه عملکرد ذرت علوفه ای را به بیشتر از ۱۰۰ تن در هکتار برسانیم.
وی با انتقاد از روند آوردن کلزا از عرض های جغرافیایی بالاتر نظیر کانادا و کشت آن در ایران بدون انجام کار مطالعاتی اظهارداشت: قرار بود با کشت کلزا نیاز کشور به روغن تامین گردد ولی به علت انجام نشدن مطالعات لازم این اتفاق صورت نگرفت.
این عضو هیات علمی موسسه خاک و آب کشور با تکیه بر ضرورت شناخت عناصر غذایی موثر در رشد گیاه اظهار داشت: باید ببنیم کدام عنصر در کنترل چالش ها و تنش ها به ما کمک می کنند برای مثال نیتروژن و فسفات در شرایطی که جزو عناصر غالب گیاه هستند سودی برای گیاه ندارند.
وی با اشاره به اینکه گیاه موجودی زنده است که زبان دارد ولی ما متوجه آن نمی شویم، اضافه کرد: وقتی برگ گیاه زرد است یعنی از نظر برخی عناصر مشکل دارد که باید نیاز آنرا تأمین کرد.
غیبی با اشاره به اینکه ۹۲ عنصر در طبیعت داریم که حدود ۲۰ عنصر جهت استفاده گیاه ضروری هستند، بیان نمود: تمام عناصر باید به مقدار کافی به گیاه برسند تا از نظر عناصر آلی تکمیل شود این که فقط با کود سیاه و سفید پیش برویم اشتباه است.
عملکرد چهار تن گندم در هکتار آبروریزی است
این کارشناس با اشاره به اینکه عملکرد چهار تن گندم در هر هکتار آبروریزی است، اظهار داشت: این میزان حداقل باید به بالای ۱۰ تن برسد ولی متاسفانه بهره برداران منتظر کود دولتی می مانند و این نهاده را به میزان لازم به گندم نمی دهند.
وی با تکیه بر ضرورت شناخت نیاز عمومی گیاه اضافه کرد: هر گیاه خاص خودش به مواد آلی نیاز دارد ولی متاسفانه کلزا را به گندم کار دادیم و همان روش کود دهی به گندم برای کلزا استفاده شد که نتیجه آن عملکرد زیر یک تن بود.
غیبی بیان نمود: نیاز غذایی گیاهان با یکدیگر متفاوت می باشد برای مثال پتاسیم برای گیاه کلزا باید چهار برابر فسفر باشد همینطور این گیاه به منگنز زیادی نیاز دارد.
وی با تکیه بر ضرورت خودداری از کشت کلزا در زمینهای شور اضافه کرد: از زمانی که گل های کلزا باز شدند نباید نیتروژن به آن داده شود ولی متاسفانه کشاورزان همانند گندم به این گیاه نیتروژن می دهند.
عضو هیات علمی موسسه خاک و آب کشور با اشاره به اینکه برای رساندن مواد آلی به گیاه باید شوری، خشکسالی و دیگر عوامل طبیعی را مدنظر قرار دهیم، اظهار داشت: اگر گیاه ما ریشه ندارد نباید کود اوره را همراه با آب به آن بدهیم مگر در موارد استفاده از کشاورزی محافظتی یا دیم بودن زمین ها.
وی با اشاره به اینکه گندم باید بتواند بیشتر از ۱۰ پنجه و خوشه اصلی بزند، اضافه کرد: زمان پنچه زنی، گیاه از نظر جذب ریشه و متابولیسم مواد غذایی در برگ به افول خود می رسد و باید در این زمان کود نیتراته به آن بدهیم.
غیبی با تکیه بر ضرورت توجه به زمان مصرف کود اظهارداشت: وقتی گیاه به میزان کافی نیتروژن جذب نماید، ۸۵ درصد این عنصر به اسد آمینه تبدیل می شود.
بخش کشاورزی تأمین کننده ۱۰ درصد تولید ناخالص کشور
مدیر شرکت توسعه کشت ذرت خوزستان هم در این گردهمایی ضمن اشاره به برخی چالش های تغذیه ای در خاک اراضی کشاورزی این استان اظهار داشت: تشدید تحریم ها در یک دهه اخیر سبب آشکارسازی نقایص اقتصادی کشور شد.
محمد قاسمی نژاد اضافه کرد: تابحال مشکلات اقتصادی با صادرات و درآمدهای ناشی از فروش نفت پنهان بودند ولی کاهش درآمدها و فروش نفت نقصها را به ما نشان داد بنابراین باید به فکر اصلاحات برای درآمد کشور باشیم.
وی افزود: بخش کشاورزی حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص کشور، ۲۰ درصد اشتغال، ۸۲ درصد نیاز غذایی کشور و ۹۰ درصد نیاز اولیه صنایع وابسته را تأمین می کند که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
مدیر شرکت توسعه کشت ذرت خوزستان بیان نمود: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت ایران در سال ۱۴۱۵ به بیشتر از ۹۵ میلیون نفر خواهد رسید که برای این جمعیت به بیشتر از ۴۵ میلیون تن غذا علاوه بر میزان فعلی نیاز داریم.
وی تأمین این میزان غذا را نیازمند یک حرکت بسیار بزرگ دانست و اضافه کرد: دولت باید در یک دهه آینده تمام توان خویش را معطوف به تولید پایدار در جهت امنیت غذایی کند که لازمه آن افزایش خودکفایی در تولیدات داخلی است.
قاسمی نژاد اظهارداشت: گزارش بانک چهانی نشان داده است قیمت کنجاله سویا در می ۲۰۲۱ در قیاس با سال قبل به تنهایی حدود ۴۲ درصد، گندم حدود ۳۰ درصد، دانه سویا ۸۰ درصد و ذرت دانه ای ۱۱۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: طبق پیشبینی سازمان فائو، میزان تقاضا و قیمت محصولات کشاورزی در یک دهه آینده حالت صعودی خواهد داشت که هشداری برای جوامع متکی به واردات خواهد بود.
مدیر شرکت توسعه کشت ذرت خوزستان اظهار داشت: حتی اگر مسئله تحریم را جدا نماییم، موجود بودن مواد غذایی برای واردات یک مسئله است بنابراین تأمین غذا و پایداری تولید و امنیت غذایی در کشور باید مورد توجه باشد.
وی اضافه کرد: انتقال دانش فنی و استفاده از تکنولوژی های جدید داخل و خارج کشور، کشت فراسرزمینی، استفاده بهینه و متعادل از نهاده های کشاورزی و تغذیه متعادل برای ایجاد تحول از نظر کمی و کیفی در محصولات کشاورزی ضروریست.
قاسمی نژاد الگوی کشت مناسب و احترام به منابع آب و خاک را ضروری خواند و اظهار داشت: این منابع بعنوان امانت در اختیار ما هستند و باید در اختیار نسل های آینده قرار گیرند.
لزوم حمایت دولت از بخش کشاورزی
وی با تکیه بر ضرورت حمایت دولت از بخش کشاورزی بیان نمود: هم اکنون ۱۶ دستگاه دولتی در بخش کشاورزی دخالت می کنند که این مورد در روند توسعه کشاورزی مشکل بوجود می آورد و گاه تصمیمات در تناقض با یکدیگر هستند.
مدیر شرکت توسعه کشت ذرت خوزستان اظهارداشت: دولت باید با اصلاح ساختار شرایط را برای هدایت کشاورزی در راه درست و تقویت سرمایه گذاری در این بخش فراهم آورد.
وی اضافه کرد: دولت در دهه ۸۰ حدود ۴۲۰ هزار میلیاردریال به نرخ سال ۱۳۹۰ در بخش کشاورزی سرمایه گذاری کرد ولی در دهه ۹۰ این میزان به ۹۰ هزار میلیاردریال کاهش پیدا کرد یعنی سرمایه گذاری دولتی در این بخش حدود ۵۰۰ درصد کاهش پیدا کرد.
قاسمی نژاد با اشاره به اینکه بخش کشاورزی علاوه بر حیات خود سبب حرکت سایر بخش ها می شود، بیان نمود: تنها عاملی که سبب شده اقتصاد کشور منفی نشود، بخش کشاورزی است.
وی اضافه کرد: بخش کشاورزی ما در دهه ۹۰، حدود ۴۳ ردصد رشد داشته که مرهون سرمایه گذاری دهه ۸۰ دولت در این بخش است.
مدیر شرکت توسعه کشت ذرت خوزستان با تکیه بر ضرورت هوشمندسازی کشاورزی اظهار داشت: طبق نظر کارشناسان با وجود رشد بیماری های فراگیر میتوان با استفاده از فناوری و مدیریت مصرف و توزیع از واردات غذا بی نیاز شد.
وی دسترسی به غذای کافی، سالم و مغذی را نیاز هر فرد در تمام دنیا دانست و اضافه کرد: گیاهی که منبع غذایی انسان است باید از نظر غذایی مورد توجه قرار گیرد.
قاسمی نژاد با اشاره به اینکه گیاهان زراعی ۲۴ عنصر برای رشد از نظر کمی و کیفی نیاز دارند، اظهارداشت: زمانی می توانیم تولید مناسب داشته باشیم که بین عناصر گیاه تعادل برقرار باشد ضمن این که مصرف کننده هم در صورت تکمیل عناصر نیازی به استفاده از مکمل ها نخواهد داشت.
پرسش و پاسخ بهره برداران و کشاورزان با کارشناسان و مسئولان آخر بخش این گردهمایی بود.
این همایش با حضور چشم گیر کشاورزان و کارشناسان و با رعایت پروتکلهای بهداشتی نظیر فاصله صندلی ها، استفاده از ماسک و تب سنج برگزار شد.


منبع:

1400/08/11
22:56:09
5.0 / 5
832
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد