بخش كشاورزی خراسان رضوی همچنان در اوج

بخش كشاورزی خراسان رضوی همچنان در اوج

به گزارش آبیاری ایرنا- بخش كشاورزی خراسان رضوی با سهم ۴۰ درصدی از كل ارزش ناخالص تولید در این استان بعنوان یكی از پایه های اقتصادی و حیاتی خطه خراسان رضوی به حساب می آید كه هر ساله در بخشهای زراعی، دامی و باغی نه تنها رشد و افزایش بهره وری را تجربه می كند بلكه سهم زیادی در تأمین و تولید محصولات مورد نیاز سایر استانها هم دارد.


خراسان رضوی با وسعت ۱۱۸ هزار و ۸۵۱ کیلومتر مربع معادل هفت درصد مساحت کل کشور شامل ۲۸ شهرستان، ۷۰ بخش و ۲ هزار و ۵۴۰ روستاست. این استان همینطور با ۸.۱ درصد جمعیت کشور ۶ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۵۰۱ نفر جمعیت را در چارچوب ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۹۱۶ خانوار دارد در خود جای داده است که یک میلیون و ۷۳۳ هزار نفر از این جمعیت در روستاهای استان سکونت دارند.
خراسان رضوی دارای یک میلیون هکتار سطح زیر کشت انواع محصولات زراعی و باغی آبی و دیم با هشت میلیون تن انواع محصولات است. این استان مقام نخست کشور در تولید زعفران و زیره، رتبه دوم در تولید پسته، رتبه سوم در تولید انار و مقام چهارم کشور در تولید انگور را در اختیار دارد.
مقام نخست در تولید گوشت قرمز، رتبه دوم در تولید تخم مرغ، مقام سوم در تولید شیر و مقام چهارم در تولید گوشت مرغ هم نشان از جایگاه این استان در حوزه دام و طیور دارد.

سهم ۳۳۰ هزار میلیارد ریالی در ارزش ناخالص اقتصادی
رییس جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان این که بخش کشاورزی این استان بعنوان یکی از بزرگترین و مهمترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی کشور با برخورداری از ظرفیت ها وتوانمندی های وسیع حدود یک میلیون هکتار سطح زیرکشت انواع محصولات زراعی و باغی دارد اظهار داشت: این استان دارای بیشتر از ۱۴ میلیون واحد دامی است و با این تعداد، رتبه نخست کشور را به خود مختص کرده است.
محمدرضا اورانی اضافه کرد: ارزش ناخالص اقتصادی استان پارسال بیشتر از ۳۳۰ هزار و ۱۵۲ میلیارد ریال بود که جایگاه تعیین کننده ای را به این استان داده است.
وی افزود: بیشترین سهم ارزش ناخالص تولید در زیر بخش تولیدات باغی است که ۴۲ درصد کل ارزش تولیدات استان و پس از آن فرآورده های دامی استان بیشتر از ۳۸ درصد از ارزش ناخالص تولید استان را دارد.
رییس جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار داشت: در مجموع خراسان رضوی با تولید بیشتر از هفت میلیون تن تولید انواع محصولات زراعی، باغی، دامی و آبزیان با ارزش ناخالص اقتصادی بیشتر از ۳۳۰ هزار میلیارد ریال جایگاه تعیین کننده ای در اقتصاد ملی و استان دارد و نقش مهمی در تأمین نیازهای حیاتی جامعه، امنیت غذایی، تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع و ایجاد اشتغال ایفا کرده است.
اورانی اضافه کرد: برآورد سطح زیر کشت اراضی زراعی و باغی استان خراسان رضوی حدود یک میلیون هکتار است که از این مقدار بیشتر از ۶۲۷ هزار هکتار زراعی و حدود ۳۶۲ هزار هکتار باغی است و بر مبنای آمار تخمینی، استان خراسان رضوی در مقایسه با سال زراعی گذشته افزایش ۲۱ درصدی سطح زیر کشت دارد.
وی افزود: برآورد تولید محصولات زراعی و باغی استان هم بیشتر از پنج میلیون و ۹۰۲ هزار تن است که از این مقدار بیشتر از چهار میلیون و ۸۲۸ هزار تن محصولات زراعی و حدود یک میلیون و ۷۳ هزار تن محصولات باغی است و بر مبنای همین اطلاعات تولید محصولات زراعی و باغی استان رشد چهار درصدی دارد.

۸۰ درصد مزارع در دست ۲۰ درصد بهره برداران کشاورزی
رییس جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان این که ۲۰ درصد از جمعیت افزون بر ۳۰۰ هزار نفری بهره برداران بخش کشاورزی در این استان بر ۸۰ درصد از عرصه یک میلیون و ۴۶۰ هزار هکتاری کشتزارهای خراسان رضوی مالکیت دارند اظهار داشت: این وضعیت، نشانگر نبود تعادل میان خرده مالکی و بزرگ مالکی است که سبب سخت شدن تصمیم گیری و سیاستگذاری در حوزه کشاورزی می شود.
اورانی جمعیت بهره بردار بخش کشاورزی خراسان رضوی را ۳۳۸ هزار نفر اعلام و بیان نمود: ۷۳ هزار نفر از این تعداد بهره بردار بخش کشاورزی، فاقد زمین هستند و صرفاً به امر گاوداری، مرغداری و پرورش ماهی اشتغال داشته و یا در زمره عشایر محسوب می شوند.
وی افزود: بر این اساس ۲۶۶ هزار بهره بردار بخش کشاورزی در این استان مالک مزرعه هستند که عرصه کشت و زرع تحت مالکیت هر یک از ۱۰۳ هزار نفر بهره بردار بخش کشاورزی خراسان رضوی هم کمتر از یک هکتار زمین است.
رییس جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار داشت: به خاطر چنین شرایطی در حوزه مالکیت کشتزارها هم اینک تمرکز اصلی سازمان جهاد کشاورزی در حوزه خرده مالکی بر تاسیس شرکتهای تعاونی تولید و زراعی است تا کشاورزان خرده مالک مورد حمایت و ساماندهی قرار گیرند همینطور در حوزه بزرگ مالکی هم به دنبال کشاورزی صنعتی با هدف کنترل تولیدات کشاورزی از مزرعه تا سفره هستیم.
اورانی اعمال سیاستهای متنوع برای مدیریت این حجم از تنوع در کشت و کار استان را امری بسیار ضروری و مورد پیگیری جدی توصیف و بیان نمود: یکی از سیاستها و برنامه های اصلی بخش کشاورزی خراسان رضوی توسعه کشت گلخانه ای است.

خراسان رضوی پیشرو در خرید محصولات کشاورزی
مدیر تعاون روستایی استان خراسان رضوی هم اظهار داشت: حمایت، عرضه خدمات و تقویت تشکلها و تعاونیهای روستایی کشاورزان از مهمترین اهداف مورد پیگیری در چارچوب وظایف تعریف شده برای این سازمان است.
ایرج ناصری مقدم اضافه کرد: در این راستا حمایت و تشویق تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی و اتحادیه های مختلف برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی و هم خرید توافقی، حمایتی و تضمینی همچون سیاستهای اولویت دار خدمت رسانی است.
وی افزود: در این راستا استان خراسان رضوی با تشکیل و پوشش ۶۹۲ شرکت تعاونی روستایی با بیشتر از ۱۲۸ هزار عضو زیر پوشش از این حیث رتبه نخست را در کشور داراست.
مدیر تعاون روستایی استان خراسان رضوی هم با اشاره به اینکه این شمار تشکلهای تعاونی نشان از حجم بالای کار تولید و فعالیت در بخش کشاورزی این استان دارد اظهار داشت: یک چهارم اراضی با خاک خوب استان خراسان رضوی در دست تعاونی های تولید روستایی استان است که معادل حدود ۳۰۰ هزار هکتار می شود.
ناصری مقدم با اشاره به خدمات حمایتی از روستائیان و کشاورزان این استان در قالبهای مختلف اضافه کرد: در این راستا سال قبل ۱۱۲ هزار تن گندم، ۶ هزار تن کلزا، ۴۲ هزار تن گوجه فرنگی، حدود ۶۹ تن زعفران و ۶۹۸ هزار تن سایر محصولات همچون پسته، کشمش، زیره و جو از کشاورزان در سه قالب خرید تضمینی، توافقی و حمایتی خریداری شده است تا بدین سان از کشاورزان حمایت شود.
وی افزود: سال قبل ۱۸۹ میلیون لیتر مواد سوختی و ۱۷۸ تن آرد در روستاهای استان توزیع شده است تا این بخش فعال در عرصه تولید و کشاورزی استان مورد حمایت قرار گیرند.
او توزیع ۱۲۵ هزار تن کود، ۱۳ هزار تن بذر اصلاح شده و ۵۷۰ تن انواع کود و سموم شیمیایی را از دیگر اقدامات حمایتی برای کشاورزان روستایی دانست.

افزایش مکانیزاسیون کشاورزی در خراسان رضوی
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی هم اظهار داشت: افزایش سطح مکانیزاسیون بخش کشاورزی باعث افزایش بهره وری و کیفیت در برداشت محصول نهایی می شود.
سیدجعفر حاجی مجتهد اضافه کرد: سطح مکانیزاسیون بخش کشاورزی در این استان الان به ۱.۸ اسب بخار در هر هکتار افزوده شده است این در شرایطی است که سطح مکانیزاسیون بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲ معادل ۱.۲ اسب بخار در هکتار بود.
وی افزود: مکانیزاسیون در بخش های مختلف کشاورزی با ایجاد خط اعتباری توسط دولت تدبیر و امید از سال ۹۲ مورد توجه قرار گرفته است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی با اشاره به این که سال گذشته ۸۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات از محل خط اعتباری مکانیزاسیون استان در این بخش پرداخت گردید اظهار داشت: سال جاری هم معادل هزار و ۲۳۴ میلیارد ریال تسهیلات برای این منظور در نظر گرفته شده است.
حاجی مجتهد اضافه کرد: افزایش کمیت، کیفیت و راندمان محصولات تولیدی با توسعه و تجهیز مکانیزاسیون محقق می شود که این امر هم باعث کاهش هزینه ها و افزایش درآمد کشاورزان می گردد.
وی با اشاره به مزیت های مکانیزاسیون افزود: بعنوان مثال در کاشت دستی یک هکتار گندم باید ۳۳۰ تا ۳۴۰ کیلو گرم بذر پاشیده شود که این مقدار با استفاده از دستگاه و به صورت مکانیزه ۲۲۰ کیلوگرم بذر در هر هکتار است و این به معنای صرفه جویی ۱۰۰ کیلوگرم گندم در هر هکتار است.
معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی خراسان رضوی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی خواست با مطالعه و برنامه ریزی مناسب، تکنولوژی های جدید را برای تولید اقتصادی و رقابت پذیر را شناسایی و با استفاده از فرصت تسهیلات اعتباری برای تجهیز مزارع و باغات خود اقدام نمایند تا از این طرق نیل به تولید اقتصادی و پایدار که هدف اصلی توسعه مکانیزاسیون است محقق شود.
حاجی مجتهد اضافه کرد: افزایش تولید با افزایش سطح زیرکشت و افزایش مقدار تولید در واحد سطح میسر می شود و مکانیزاسیون به دنبال تحقق اجرای هر دو روش است.

خراسان رضوی سرآمد در تولیدات دامی
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی هم با بیان این که این استان در حوزه تولیدات و فراورده های دام و طیور جزء استانهای برتر کشور است اظهار داشت: سالانه بیشتر از یک میلیون و ۱۴۰ هزار تن شیر در این استان تولید می شود.
مجید جعفری با بیان این که این استان با تولید حدود ۸۳ هزار تن تولید گوشت قرمز رتبه نخست کشور را در این رابطه دارد اضافه کرد: این استان در عرصه تولید گوشت مرغ با ۱۸۳ هزار تن تولید، رتبه پنجم کشور و در عرصه تولید تخم مرغ با ۱۴۵ هزار و ۷۰۰ تن تولید رتبه دوم کشور را دارد.
وی افزود: در تولید پیله تر ابریشم هم خراسان رضوی با تولید ۳۳۵ تن پیله تر رتبه دوم کشور پس از استان گیلان را دارد.
معاون بهبود تولیدات دامی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت خوراک دام در زمینه تولید، اظهار داشت: این استان در این رابطه هم با تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن خوراک دام در سال گذشته، رتبه نخست تولید در این بخش را از آن خود کرده است.

جایگاه دوم خراسان رضوی در کشت گلخانه ای
هم حالا بیشتر از ۱۶ هزار هکتار از زمین های کشاورزی خراسان رضوی زیر کشت گلخانه است و سالانه سه میلیون تن محصول از این سطوح برداشت می شود.
استان خراسان رضوی بعنوان یکی از استان های موفق و برتر در حوزه کشاورزی دارای توانمندی های فراوان است و کسب رتبه دوم کشور در کشت گلخانه ای نشان از توان و ظرفیت بسیار در این بخش دارد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این خصوص به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تا آخر سال گذشته ۳۸۸ هکتار گلخانه و محیط های کنترل شده در استان بوجود آمده است که از این نظر این استان موفق به کسب رتبه دوم کشور شده است.
علی ساربان اضافه کرد: سال گذشته در مجموع ۱۷۰ هکتار به سطح کشت گلخانه ای در خراسان رضوی اضافه گردید که رتبه استان را از جایگاه ششم کشور به رتبه دوم در این عرصه ارتقا داد.
وی افزود: راه اندازی هر هکتار گلخانه الان بین ۱۲۰ تا ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری نیاز دارد و در این حوزه از علاقه مندان و کشاورزان حمایت می شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار داشت: سال گذشته ۹۵۰ میلیارد ریال تسهیلات یارانه ای برای توسعه کشت گلخانه ای به خراسان رضوی تخصیص یافت که بخش عمده آن تابحال جذب شده و بقیه تا آخر سال مالی جذب خواهد شد.
ساربان اضافه کرد: هر هکتار گلخانه برای ۱۰ نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بوجود می آورد و برداشت محصول در این سامانه در تمام ایام سال انجام می شود که این خصوصیت ها گرایش به توسعه این نحوه کشت را بیشتر کرده است.منبع:

1399/03/26
15:26:38
5.0 / 5
2320
تگها: آب , باغ , تجربه , خدمات
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴
آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد