حیات باردیگر انبار غله ایران با اجرای طرح نوین آبیاری

حیات باردیگر انبار غله ایران با اجرای طرح نوین آبیاری

به گزارش آبیاری ایرنا- اجرای طرح نوین آبیاری، انتقال آب با لوله به ۴۶ هزار هکتار از اراضی دشت سیستان توسط دولت تدبیر و امید و با عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب کشاورزی این منطقه را که زمانی انبار غله ایران بود احیا و امید به آینده روشن را در دل کشاورزان شمال سیستان وبلوچستان زنده کرده است.


به گزارش آبیاری به نقل از ایرنا اهمیت و ارزش آب در دنیای امروز و لزوم مدیریت مصرف و حفظ منابع آبی و نقش آب در توسعه بر کسی پوشیده نیست، کمبود آب یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیتهای اقتصادی در دهه های اخیر و آینده به حساب می آید، کشور ایران در یکی از خشک ترین مناطق جهان قرار گرفته است و استان سیستان و بلوچستان هم بعنوان پهناورترین استان کشور با مساحتی بیشتر از ۱۸۸ هزار و ۲۲۲ کیلومتر مربع با متوسط بارش سالیانه ۱۰۳ میلی متر و دارا بودن ۴۰۰ هزار هکتار اراضی با قابلیت کشت از نظر اقلیمی در گروه خشک و فراخشک قرار دارد.
سیستان و بلوچستان دارای خصوصیت های اقلیمی خاص همچون دارا بودن بیشترین میزان تبخیر سالانه کشور، بارندگی اندک، پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی ها، دامنه زیاد تغییرات دما در شبانه روز، وزش بادهای موسمی و فصلی با شدت و تداوم زیاد همچون بادهای ۱۲۰ روزه سیستان است که در بخش های وسیعی گرفتار کم آبی بوده و تداوم کم آبی ها به صورت دوره ای منجر به وقوع خشکسالی های سهمگین شده به صورتی که علاوه بر تخریب زیر ساخت های بخش کشاورزی منجر به نابودی اکوسیستم طبیعی و هم محیط زیست انسانی منطقه شده است.
از آنجایی که کشاورزی شغل و معیشت قالب مردم ساکن در این استان به حساب می آید، استفاده صحیح و بهینه از منابع پایه آب و خاک لزوم انکارناپذیر است به همین سبب در برنامه ریزی ها شامل ذخیره، انتقال، توزیع و مصرف آب در بخش کشاورزی باید کاملا هوشمندانه عمل شود.
از منظر کارشناسان؛ حفاظت از منابع آبی و اعمال مدیریت صحیح در بهره برداری از منابع در بخش کشاورزی استان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد به صورتی که در چنین شرایطی تنها راهکار حل این مشکل بهره گیری موثر و بهینه از منابع محدود آب و بهبود بهره وری در این بخش خواهد بود.
در این میان طرح ۴۶ هزار هکتاری آبیاری نوین به دشت سیستان در مسافرت سال ۹۳ رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت به سیستان و بلوچستان تصویب و اعتبارات آن به دستور رهبر معظم انقلاب از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شد.
این طرح در چارچوب ۲۰پروژه و ۱۶ ناحیه عمرانی و ۲ ایستگاه پمپاژ اصلی و۲ خط انتقال اصلی در محدوده پنج شهرستان حوزه سیستان با چهار هزار کیلومتر اجرایی شد و شور و نشاط باردیگر بر لبان کشاورزان سیستان نشاند.
بهره برداری کامل از این طرح نه تنها سبب عمران و آبادانی و سرسبزی منطقه و پیشگیری از مهاجرت روستاییان می شود بلکه مهاجرت معکوس را بدنبال خواهد داشت و تغییر الگوی کشت هم از دیگر برکات این طرح خواهد بود که در کنار فعالیتهای اقتصادی با تاسیس منطقه آزاد سیستان و تبادل کالا با کشورهای همسایه سبب اشتغالزایی گسترده و جنب و جوش باردیگر در این منطقه می شود.

تحویل ۱۱۰ میلیون مترمکعب آب به کشاورزان؛ حرکت نخست طرح
مجری طرح آبرسانی سیستان اظهار داشت: سال جاری از محل طرح بزرگ آبرسانی ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان ۱۱۰ میلیون مترمکعب آب از راه حوضچه های پنج هکتاری تعبیه شده در داخل مزارع، تحویل کشاورزان سیستان شده است.
محمدعلی نیکبخت اظهارداشت: جاری شدن آب در شبکه های طرح عظیم آبرسانی ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان امید را برای احیای باردیگر کشاورزی شمال سیستان و بلوچستان بوجود آورده است.
وی اضافه کرد: در اولین مرحله به ازای هر هکتار زمین کشاورزی ۲ هزار و ۳۰۰ مترمکعب آب در محل حوضچه های پنج هکتاری برای کشت پاییزه رهاسازی شده است.
مدیر طرح ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان افزود: آبرسانی به مزارع در ماه های آبان و آذر در ۲۰ سال قبل سیستان بی سابقه بوده واین مهم به برکت این طرح بزرگ عملی شده است.
رییس سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان عدالت در توزیع آب را از مهمترین خصوصیت های این طرح برشمرد و اظهار داشت: اولین مرحله اجرای طرح انتقال آب بالوله به ۴۶ هزار هکتار از اراضی دشت سیستان به زودی به اتمام می رسد.
وی ضمن اشاره به اهمیت کشت اقتصادی و استفاده بهینه از آب تصریح کرد: مدیریت و توزیع آب باید توسط بهره برداران انجام گیرد تا همه کشاورزان بدون دغدغه به کشت وکار بپردازند.
نیکبخت افزود: فاز دوم آبرسانی به اراضی کشاورزان هم در حال اجراست و همچنان ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: در فاز دوم آب بالوله از محل حوضچه های پنج هکتاری به مزارع کشاورزان منتقل می شود و این امر در تسریع آبیاری مزارع نقش بسزایی خواهد داشت.

مدیر اجتماعی طرح ۴۶ هزار هکتار آبیاری نوین به دشت سیستان هم اظهار داشت: مدیریت اجتماعی این طرح آبیاری نوین به ۶۵ هزار بهره بردار کشاورز دشت سیستان خدمت رسانی می کند.
حسن نوذری اضافه کرد: تعیین حق آبه، رفع معارضات، هماهنگی داخل گروه های هم آب، ایجاد ساختارهای بهره برداری میان کشاورزان و هماهنگی میان مردم و مجریان همچون وظایف مدیریت اجتماعی طرح ۴۶ هزار هکتاری آبیاری نوین به دشت سیستان است.
وی اظهارداشت: برای اولین بار در ۲ دهه اخیر با تلاش مجریان از راه طرح ۴۶ هزار هکتار آبیاری نوین دشت سیستان از ۲۰ مهرماه تا اوایل دیماه ۱۱۰ میلیون مترمکعب آب برای زمین های کشاورزی تحت پوشش این طرح رها شده است.
مدیر اجتماعی طرح خاطرنشان کرد: آب از ایستگاههای ۱۶ گانه و دو ایستگاه محوری در داخل خطوط اصلی فلزی و جی آر پی پمپاژ می شود و بعد از طی پنج هزار و ۴۰۰ کیلومتر انواع لوله با حدود ۱۵ هزار حوضچه های ۲۰ هکتاری، ۵ هکتاری و تنظیم هوا آب وارد زمین های کشاورزی می شود.
وی اظهار داشت: برای هر هکتار در سال هشت هزار و ۷۰۰ مترمکعب آب در نظر گرفته شده است به صورتی که ۷۰ درصد اراضی در فصل پاییز و ۳۰ درصد در فصل بهار کشت می شود.
نوذری افزود: از این میزان ۲ هزار و ۳۰۰ متر مکعب برای هر هکتار در اولین مرحله رها سازی آب در نظر گرفته شده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
وی اظهارداشت: در محدوده هر روستا با عنایت به وسعت آن سه تا ۵ گروه هم آب تشکیل و زیر مجموعه ۲۰ هکتاری قرار می گیرند به صورتی که هر حوضچه ۲۰ هکتاری تا ۶ حوضچه ۵ هکتاری زیرپوشش قرار می گیرد.
مدیر اجتماعی طرح ۴۶ هزار هکتار آبیاری نوین دشت سیستان از کشاورزان منطقه خواست تا با رعایت نظم آبدهی همانند گذشته و ساعت اعلام شده از جانب گروههای هم آب، آب را در زمین کشاورزی رها سازی کنند.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای پروژه برپایه برنامه ریزی ها آب از ایستگاههای پمپاژ در ورودی روستا طراحی شده است اظهار داشت: با پیگیری در فازهای بعدی این پروژه به حوضچه های ۲۰ هکتاری و بعد از آن به حوضچه های ۵ هکتاری توسعه پیدا کرده است.
نوذری اضافه کرد: در فاز جدید این پروژه که توسط واحد آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان اجرا می شود آب از حوضچه های ۵ هکتاری به سر مزرعه هر کشاورز انتقال می یابد.
سیستان با پنج شهرستان زابل، هیرمند، زهک، هامون و نیمروز در شمال زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و همسایگی کشور افغانستان قرار دارد.1399/10/15
01:00:36
0.0 / 5
1281
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد