آرشیو مطالب : آلاینده

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان كرد

تعطیلی مدارس در آلودگی باید آخرین گزینه باشد

تعطیلی مدارس در آلودگی باید آخرین گزینه باشد

هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم می باشد

هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم می باشد

20هزار فوتی در سال داستان آلودگی و آسمانی که آبی نیست

20هزار فوتی در سال داستان آلودگی و آسمانی که آبی نیست
سازمان هواشناسی هشدار داد

تشدید آلودگی هوای تهران و کرج

تشدید آلودگی هوای تهران و کرج

ادامه آلودگی هوای کلانشهرها طی 5 روز آتی

ادامه آلودگی هوای کلانشهرها طی 5 روز آتی
سازمان هواشناسی هشدار داد

افزایش آلودگی هوای ۸ کلانشهر

افزایش آلودگی هوای ۸ کلانشهر

ورود سامانه بارشی به کشور

ورود سامانه بارشی به کشور

طرح یک موسسه بلژیکی برای پاکسازی محیط زیست

طرح یک موسسه بلژیکی برای پاکسازی محیط زیست

دوای درد آلودگی هوای تهران چیست؟

دوای درد آلودگی هوای تهران چیست؟

کیفیت هوای تهران بعد از برف صبحگاهی ناسالم برای گروههای حساس

کیفیت هوای تهران بعد از برف صبحگاهی ناسالم برای گروههای حساس
بروز رسانی شد

آخرین وضعیت استانها زیرباران و برف

آخرین وضعیت استانها زیرباران و برف

توسعه حمل و نقل عمومی، کلید کاهش آلودگی هوای تهران

توسعه حمل و نقل عمومی، کلید کاهش آلودگی هوای تهران

آلودگی هوای پایتخت در 21 ایستگاه

آلودگی هوای پایتخت در 21 ایستگاه

کاهش کیفیت هوا در ۶ شهر صنعتی

کاهش کیفیت هوا در ۶ شهر صنعتی

کاهش کیفیت هوای 5 شهر

کاهش کیفیت هوای 5 شهر

کاهش غلطت آلاینده ها در تهران از فردا

کاهش غلطت آلاینده ها در تهران از فردا

ادامه کاهش کیفیت هوای تهران

ادامه کاهش کیفیت هوای تهران

ادامه آلودگی هوای تهران

ادامه آلودگی هوای تهران

هشدار هواشناسی نسبت به افزایش آلودگی هوای تهران

هشدار هواشناسی نسبت به افزایش آلودگی هوای تهران

ادامه وضعیت قرمز کیفیت هوای تهران

ادامه وضعیت قرمز کیفیت هوای تهران

تداوم آلودگی هوای تهران طی امروز

تداوم آلودگی هوای تهران طی امروز

هوای تهران قرمز شد، آلودگی هوا برای همه

هوای تهران قرمز شد، آلودگی هوا برای همه

هشدار آلودگی هوا برای تهران، کرج و اراک

هشدار آلودگی هوا برای تهران، کرج و اراک

آلودگی هوای تهران تا دو روز آینده

آلودگی هوای تهران تا دو روز آینده

هوای ناسالم تهران در تعطیلات آخر هفته

هوای ناسالم تهران در تعطیلات آخر هفته

هوای تهران همچنان آلوده برای تمامی گروه ها

هوای تهران همچنان آلوده برای تمامی گروه ها

تداوم آلودگی هوا برای تمامی گروه ها در تهران

تداوم آلودگی هوا برای تمامی گروه ها در تهران

کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول

کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول

تداوم افزایش آلاینده ها و کاهش کیفیت هوای تهران

تداوم افزایش آلاینده ها و کاهش کیفیت هوای تهران

مسائل کلیدی حل نشده در مذاکرات آب و هوایی سازمان ملل

مسائل کلیدی حل نشده در مذاکرات آب و هوایی سازمان ملل
آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد