آرشیو مطالب : آلاینده


کیفیت قابل قبول هوای پایتخت بدنبال وزش باد و کاهش ترافیک

کیفیت قابل قبول هوای پایتخت بدنبال وزش باد و کاهش ترافیک

رکوردشکنی آلودگی هوای تهران در نخستین هفته پاییز سال جاری

رکوردشکنی آلودگی هوای تهران در نخستین هفته پاییز سال جاری

وزش باد شدید در بخش هایی از تهران

وزش باد شدید در بخش هایی از تهران

پیشبینی آسمان صاف برای استان تهران

پیشبینی آسمان صاف برای استان تهران

تاثیر منفی گرما و کم بارشی پاییز بر کیفیت هوای تهران

تاثیر منفی گرما و کم بارشی پاییز بر کیفیت هوای تهران

تداوم کاهش دما در استان تهران تا فردا

تداوم کاهش دما در استان تهران تا فردا

آلودگی هوای تهران طی پنج روز درمردادماه

آلودگی هوای تهران طی پنج روز درمردادماه

کیفیت هوای تهران در محدوده قابل قبول

کیفیت هوای تهران در محدوده قابل قبول

احتمال بارش در سطح استان تهران

احتمال بارش در سطح استان تهران
معاون كنترل آفات سازمان حفظ نباتات كشور اعلام كرد:

افزایش خسارت آفات گیاهی در اثر تغییرات اقلیمی و مسائل زیست محیطی

افزایش خسارت آفات گیاهی در اثر تغییرات اقلیمی و مسائل زیست محیطی
یك مسئول:

گرد و غبار تا دوشنبه در اراك ادامه خواهد داشت

گرد و غبار تا دوشنبه در اراك ادامه خواهد داشت

هوای قم در شرایط خطرناك قرار گرفت

هوای قم در شرایط خطرناك قرار گرفت

افزایش سرعت باد در استان تهران

افزایش سرعت باد در استان تهران
معاون سازمان حفاظت محیط زیست خبرداد

سه سال تا امنیت دریا نسبت به آلاینده های پتروشیمی

سه سال تا امنیت دریا نسبت به آلاینده های پتروشیمی

افزایش غلظت آلاینده ازن در بعضی منطقه های تهران

افزایش غلظت آلاینده ازن در بعضی منطقه های تهران

پاكسازی آب با چاقوی ارتش سوئیس

پاكسازی آب با چاقوی ارتش سوئیس

وزش باد و بهبود كیفیت هوای پایتخت طی امروز

وزش باد و بهبود كیفیت هوای پایتخت طی امروز
معاون نظارت و پایش محیط زیست فارس:

هوای شیراز برای گروه های حساس سالم نیست

هوای شیراز برای گروه های حساس سالم نیست

كاهش كیفیت هوای پایتخت طی امروز

كاهش كیفیت هوای پایتخت طی امروز

افزایش غلظت ازن در بعضی مناطق تهران

افزایش غلظت ازن در بعضی مناطق تهران

تجربه چین برای حل كمبود آب در شمال كشور

تجربه چین برای حل كمبود آب در شمال كشور
معاون محیط زیست فارس:

هوای شیراز برای گروه های حساس سالم نیست

هوای شیراز برای گروه های حساس سالم نیست

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

كیفیت هوای تهران قابل قبول است

كیفیت هوای تهران قابل قبول است

كیفیت هوای تهران در فروردین ماه چند روز مطلوب بود؟

كیفیت هوای تهران در فروردین ماه چند روز مطلوب بود؟

تحمیل خسارت تریلیون دلاری آلودگی هوا به جهان

تحمیل خسارت تریلیون دلاری آلودگی هوا به جهان

هوای پاك در تهران

هوای پاك در تهران

تداوم هوای ناسالم برای گروه های حساس در تهران

تداوم هوای ناسالم برای گروه های حساس در تهران

تاثیر آلاینده دی اكسید نیتروژن بر افزایش ریسك مرگ ناشی از بیماریهای قلبی و تنفسی

تاثیر آلاینده دی اكسید نیتروژن بر افزایش ریسك مرگ ناشی از بیماریهای قلبی و تنفسی

كیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم می باشد

كیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم می باشد
آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد