آرشیو مطالب : شركت


18 ایستگاه سنجش کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول

18 ایستگاه سنجش کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول

هوای تهران همچنان در وضعیت قابل قبول

هوای تهران همچنان در وضعیت قابل قبول

هوای تهران سالم می باشد

هوای تهران سالم می باشد

۲۴ ایستگاه سنجش کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول

۲۴ ایستگاه سنجش کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول

هوای تهران ناسالم برای گروههای حساس

هوای تهران ناسالم برای گروههای حساس

هوای قابل قبول تهران در چهارمین روز از سال جدید

هوای قابل قبول تهران در چهارمین روز از سال جدید

کدام کشورها بدترین کیفیت هوا را دارند؟

کدام کشورها بدترین کیفیت هوا را دارند؟

نمایشگاه های ایران

نمایشگاه های ایران

۱۶ ایستگاه سنجش کیفیت هوای تهران در وضعیت نارنجی

۱۶ ایستگاه سنجش کیفیت هوای تهران در وضعیت نارنجی

هوای تهران باردیگر قابل قبول شد

هوای تهران باردیگر قابل قبول شد

ثبت وضعیت قابل قبول برای هوای پایتخت در 17 ایستگاه سنجش کیفیت هوا

ثبت وضعیت قابل قبول برای هوای پایتخت در 17 ایستگاه سنجش کیفیت هوا

ادامه تنفس هوای مطلوب در تهران برفی

ادامه تنفس هوای مطلوب در تهران برفی

هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم می باشد

هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم می باشد

اعلام تصمیم قطعی در رابطه با ادغام شرکت کنترل کیفیت هوا و محیط زیست تهران به زودی

اعلام تصمیم قطعی در رابطه با ادغام شرکت کنترل کیفیت هوا و محیط زیست تهران به زودی

کیفیت هوای تهران بعد از برف صبحگاهی ناسالم برای گروههای حساس

کیفیت هوای تهران بعد از برف صبحگاهی ناسالم برای گروههای حساس

کاهش غلطت آلاینده ها در تهران از فردا

کاهش غلطت آلاینده ها در تهران از فردا

گرفتار شدن صدها خودرو در برف و بوران ژاپن

گرفتار شدن صدها خودرو در برف و بوران ژاپن

ادامه وضعیت قرمز کیفیت هوای تهران

ادامه وضعیت قرمز کیفیت هوای تهران

تداوم آلودگی هوای تهران طی امروز

تداوم آلودگی هوای تهران طی امروز

هوای تهران قرمز شد، آلودگی هوا برای همه

هوای تهران قرمز شد، آلودگی هوا برای همه

هوای ناسالم تهران در تعطیلات آخر هفته

هوای ناسالم تهران در تعطیلات آخر هفته

هوای تهران همچنان آلوده برای تمامی گروه ها

هوای تهران همچنان آلوده برای تمامی گروه ها

تداوم آلودگی هوا برای تمامی گروه ها در تهران

تداوم آلودگی هوا برای تمامی گروه ها در تهران

کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول

کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول

بروزرسانی سیاهه انتشار آلودگی هوای تهران از نیمه اول سال آینده

بروزرسانی سیاهه انتشار آلودگی هوای تهران از نیمه اول سال آینده

کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول

کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول
مدیرعامل شركت آب منطقه ای البرز:

در شرایط خشکسالی جدی هستیم

در شرایط خشکسالی جدی هستیم

تداوم تنفس هوای مطلوب برای تهرانی ها

تداوم تنفس هوای مطلوب برای تهرانی ها

کیفیت هوای تهران در نخستین شنبه پاییز

کیفیت هوای تهران در نخستین شنبه پاییز
مدیركل دفتر فنی و مهندسی شركت بازرگانی دولتی اعلام كرد:

افزایش ظرفیت ذخیره سازی روغن خام کشور به بالای ۱ و سه دهم میلیون تن

افزایش ظرفیت ذخیره سازی روغن خام کشور به بالای ۱ و سه دهم میلیون تن
آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد