آرشیو مطالب : كانال


توزیع گوشت وارداتی به نام مردم به کام رستوران ها

توزیع گوشت وارداتی به نام مردم به کام رستوران ها

دلیل افزایش ۱۲۰ هزار تومانی قیمت گوشت

دلیل افزایش ۱۲۰ هزار تومانی قیمت گوشت

دام زنده باز هم گران گردید

دام زنده باز هم گران گردید

تبخیر و تغییر رژیم باد دو عامل مهم کاهش تراز آب خزر

تبخیر و تغییر رژیم باد دو عامل مهم کاهش تراز آب خزر

تشدید فعالیت سامانه بارشی طی امروز

تشدید فعالیت سامانه بارشی طی امروز

اخطار نارنجی هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی برای ۲ استان

اخطار نارنجی هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی برای ۲ استان

هشدار نارنجی احتمال وقوع سیل در 3 استان طی امروز

هشدار نارنجی احتمال وقوع سیل در 3 استان طی امروز

۱۱ نکته در رابطه با گونه های گیاهی مهاجم و صدمه هایشان

۱۱ نکته در رابطه با گونه های گیاهی مهاجم و صدمه هایشان

مقابله همزمان با خشکسالی و تولید انرژی پاک

مقابله همزمان با خشکسالی و تولید انرژی پاک
همزمان با هفته دولت؛

تامین آب آشامیدنی بهداشتی و راه اندازی کانال انتقال آب برای عشایر جنوب پایتخت

تامین آب آشامیدنی بهداشتی و راه اندازی کانال انتقال آب برای عشایر جنوب پایتخت

پیشبینی تولید ۱۰۰ هزار تن پسته دامغان در افق ۱۴۰۴

پیشبینی تولید ۱۰۰ هزار تن پسته دامغان در افق ۱۴۰۴
اطلاعیه اداره كل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران؛

طغیان باردیگر سفیدبالک ها در پایتخت حقیقت ندارد

طغیان باردیگر سفیدبالک ها در پایتخت حقیقت ندارد

توضیح وزارت جهاد کشاورزی درباره انتصابات اخیر

توضیح وزارت جهاد کشاورزی درباره انتصابات اخیر

ثبت منطقه حفاظت شده گدار در لیست مناطق حفاظت شده کشور

ثبت منطقه حفاظت شده گدار در لیست مناطق حفاظت شده کشور

ممبر واقعی برای گروه و کانال تلگرام

ممبر واقعی برای گروه و کانال تلگرام

مدیریت بحران آب با کمک تمدن های باستانی

مدیریت بحران آب با کمک تمدن های باستانی
یك مسئول جهادكشاورزی استان:

75 درصد اراضی کشاورزی تهران به سیستم های نوین آبیاری مجهز شد

75 درصد اراضی کشاورزی تهران به سیستم های نوین آبیاری مجهز شد
سد گتوند؛ زخم كهنه ای كه تازه شد

ابتكار: سازمان محیط زیست هیچ وقت مجوز ساخت سد گتوند را صادر نكرد

ابتكار: سازمان محیط زیست هیچ وقت مجوز ساخت سد گتوند را صادر نكرد
معاون وزیر جهاد كشاورزی:

اراضی كشاورزی كشور با ۲۵ درصد كم آبیاری روبروست

اراضی كشاورزی كشور با ۲۵ درصد كم آبیاری روبروست

غلظت بالای نمك دریاچه ارومیه، تعداد فلامینگوها را كم كرد

غلظت بالای نمك دریاچه ارومیه، تعداد فلامینگوها را كم كرد
در گفت و گو با یك فعال محیط زیست مطرح شد:

یك ماه و نیم تا نجات جوجه فلامینگوها بعلاوه فیلم

یك ماه و نیم تا نجات جوجه فلامینگوها بعلاوه فیلم

آغاز احیای ۱۳ هزار هكتار زمین كشاورزی در ماهشهر

آغاز احیای ۱۳ هزار هكتار زمین كشاورزی در ماهشهر
در پارك فناوری گیلان صورت گرفت

تبدیل گیاه مخرب آزولا به گازوئیل، نفت و كود زیستی

تبدیل گیاه مخرب آزولا به گازوئیل، نفت و كود زیستی
در سال زراعی جاری

جهادكشاورزی سمنان 67 و سه دهم میلیارد ریال عملیات آب و خاك اجرا كرد

جهادكشاورزی سمنان 67 و سه دهم میلیارد ریال عملیات آب و خاك اجرا كرد
با افتتاح های رییس جمهوری محقق شد:

سبز شدن نوار مرزی غرب كشور بعد از 81 سال

سبز شدن نوار مرزی غرب كشور بعد از 81 سال

هرمزگان، مقام اول استفاده از سیستم آبیاری نوین در كشور

هرمزگان، مقام اول استفاده از سیستم آبیاری نوین در كشور

آبیاری نوین كشاورزی راهبرد افزایش محصولات و بهینه سازی مصرف آب در سمنان

آبیاری نوین كشاورزی راهبرد افزایش محصولات و بهینه سازی مصرف آب در سمنان
آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد