آرشیو مطالب : كیفیت


ورود سامانه بارشی جدید به کشور

ورود سامانه بارشی جدید به کشور

هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم می باشد

هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم می باشد

ورود سامانه بارشی به کشور

ورود سامانه بارشی به کشور

اعلام تصمیم قطعی در رابطه با ادغام شرکت کنترل کیفیت هوا و محیط زیست تهران به زودی

اعلام تصمیم قطعی در رابطه با ادغام شرکت کنترل کیفیت هوا و محیط زیست تهران به زودی

کیفیت هوای تهران بعد از برف صبحگاهی ناسالم برای گروههای حساس

کیفیت هوای تهران بعد از برف صبحگاهی ناسالم برای گروههای حساس

کاهش کیفیت هوا در ۶ شهر صنعتی

کاهش کیفیت هوا در ۶ شهر صنعتی

کاهش کیفیت هوای 5 شهر

کاهش کیفیت هوای 5 شهر

کاهش غلطت آلاینده ها در تهران از فردا

کاهش غلطت آلاینده ها در تهران از فردا

هشدار هواشناسی نسبت به افزایش آلودگی هوای تهران

هشدار هواشناسی نسبت به افزایش آلودگی هوای تهران

ادامه وضعیت قرمز کیفیت هوای تهران

ادامه وضعیت قرمز کیفیت هوای تهران

هشدار آلودگی هوا برای تهران، کرج و اراک

هشدار آلودگی هوا برای تهران، کرج و اراک
مدیركل زندان های لرستان:

20 میلیارد برای تصفیه خانه زندان مرکزی خرم آباد هزینه شده است

20 میلیارد برای تصفیه خانه زندان مرکزی خرم آباد هزینه شده است

آلودگی هوای تهران تا دو روز آینده

آلودگی هوای تهران تا دو روز آینده

هوای تهران همچنان آلوده برای تمامی گروه ها

هوای تهران همچنان آلوده برای تمامی گروه ها

کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول

کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول

تداوم افزایش آلاینده ها و کاهش کیفیت هوای تهران

تداوم افزایش آلاینده ها و کاهش کیفیت هوای تهران

تشدید آلودگی هوا در پایتخت ویتنام

تشدید آلودگی هوا در پایتخت ویتنام

کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول

کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول

بارش پراکنده در تهران

بارش پراکنده در تهران

نفوذ گرد و خاک از استانهای مجاور به تهران

نفوذ گرد و خاک از استانهای مجاور به تهران

وزش باد شدید در جنوب و غرب تهران

وزش باد شدید در جنوب و غرب تهران

وزش تندبادهای موقت در تهران

وزش تندبادهای موقت در تهران

تداوم تنفس هوای مطلوب برای تهرانی ها

تداوم تنفس هوای مطلوب برای تهرانی ها

افزایش سرعت باد و خیزش گردوخاک در شهرهای جنوبی استان تهران

افزایش سرعت باد و خیزش گردوخاک در شهرهای جنوبی استان تهران
اداره كل هواشناسی استان تهران هشدار داد

انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار به تهران

انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار به تهران

کیفیت هوای تهران در نخستین شنبه پاییز

کیفیت هوای تهران در نخستین شنبه پاییز

رگبار پراکنده در ارتفاعات شرقی تهران

رگبار پراکنده در ارتفاعات شرقی تهران

کاهش دمای تهران از شنبه

کاهش دمای تهران از شنبه

هشدار هواشناسی تهران نسبت به وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق

هشدار هواشناسی تهران نسبت به وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق
سرپرست دفتر بهبود كیفیت، فرآوری و توسعه بازار خبر داد:

صادرات خوراک آماده آبزیان به روسیه برای اولین بار در کشور

صادرات خوراک آماده آبزیان به روسیه برای اولین بار در کشور
آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد