آرشیو مطالب : ناسالم

سازمان هواشناسی هشدار داد

تشدید آلودگی هوای تهران و کرج

تشدید آلودگی هوای تهران و کرج

ادامه وضعیت قرمز کیفیت هوای تهران

ادامه وضعیت قرمز کیفیت هوای تهران

تداوم تنفس هوای مطلوب برای تهرانی ها

تداوم تنفس هوای مطلوب برای تهرانی ها

کیفیت هوای تهران در نخستین شنبه پاییز

کیفیت هوای تهران در نخستین شنبه پاییز

ادامه وضعیت قابل قبول هوای پایتخت

ادامه وضعیت قابل قبول هوای پایتخت

تنفس هوای مطلوب برای تهرانی ها

تنفس هوای مطلوب برای تهرانی ها

پیش بینی ادامه آلودگی هوای تهران تا بامدادان فردا

پیش بینی ادامه آلودگی هوای تهران تا بامدادان فردا

وضعیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول

وضعیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول

کیفیت هوای تهران در مرز ناسالم برای گروههای حساس

کیفیت هوای تهران در مرز ناسالم برای گروههای حساس

تنفس هوای پاک در تهران طی نخستین روز اسفندماه

تنفس هوای پاک در تهران طی نخستین روز اسفندماه

هوای برخی مناطق تهران، ناسالم برای گروههای حساس

هوای برخی مناطق تهران، ناسالم برای گروههای حساس

هوای ناسالم برخی مناطق تهران برای گروههای حساس

هوای ناسالم برخی مناطق تهران برای گروههای حساس

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

هوای تهران در وضعیت قابل قبول

هوای تهران در وضعیت قابل قبول

ادامه کیفیت هوای ناسالم پایتخت برای گروههای حساس

ادامه کیفیت هوای ناسالم پایتخت برای گروههای حساس

وزش باد شدید در بخش هایی از تهران

وزش باد شدید در بخش هایی از تهران

تداوم کاهش دما در استان تهران تا فردا

تداوم کاهش دما در استان تهران تا فردا

کیفیت هوای تهران در محدوده قابل قبول

کیفیت هوای تهران در محدوده قابل قبول

احتمال بارش در سطح استان تهران

احتمال بارش در سطح استان تهران

افزایش سرعت باد در استان تهران

افزایش سرعت باد در استان تهران

وزش باد و بهبود كیفیت هوای پایتخت طی امروز

وزش باد و بهبود كیفیت هوای پایتخت طی امروز

كاهش كیفیت هوای پایتخت طی امروز

كاهش كیفیت هوای پایتخت طی امروز

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

كیفیت هوای تهران قابل قبول است

كیفیت هوای تهران قابل قبول است

هوای پاك در تهران

هوای پاك در تهران

تداوم هوای ناسالم برای گروه های حساس در تهران

تداوم هوای ناسالم برای گروه های حساس در تهران

كیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم می باشد

كیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم می باشد

كیفیت هوای تهران ناسالم برای گروه های حساس در مناطق پرتردد

كیفیت هوای تهران ناسالم برای گروه های حساس در مناطق پرتردد

هوای پایتخت قابل قبول است

هوای پایتخت قابل قبول است

تداوم هوای قابل قبول پایتخت

تداوم هوای قابل قبول پایتخت
آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد