آرشیو مطالب : ناسالم


وزش باد شدید در بخش هایی از تهران

وزش باد شدید در بخش هایی از تهران

تداوم کاهش دما در استان تهران تا فردا

تداوم کاهش دما در استان تهران تا فردا

کیفیت هوای تهران در محدوده قابل قبول

کیفیت هوای تهران در محدوده قابل قبول

احتمال بارش در سطح استان تهران

احتمال بارش در سطح استان تهران

افزایش سرعت باد در استان تهران

افزایش سرعت باد در استان تهران

وزش باد و بهبود كیفیت هوای پایتخت طی امروز

وزش باد و بهبود كیفیت هوای پایتخت طی امروز

كاهش كیفیت هوای پایتخت طی امروز

كاهش كیفیت هوای پایتخت طی امروز

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

كیفیت هوای تهران قابل قبول است

كیفیت هوای تهران قابل قبول است

هوای پاك در تهران

هوای پاك در تهران

تداوم هوای ناسالم برای گروه های حساس در تهران

تداوم هوای ناسالم برای گروه های حساس در تهران

كیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم می باشد

كیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم می باشد

كیفیت هوای تهران ناسالم برای گروه های حساس در مناطق پرتردد

كیفیت هوای تهران ناسالم برای گروه های حساس در مناطق پرتردد

هوای پایتخت قابل قبول است

هوای پایتخت قابل قبول است

تداوم هوای قابل قبول پایتخت

تداوم هوای قابل قبول پایتخت

هوای تهران در محدوده قابل قبول

هوای تهران در محدوده قابل قبول

پیش بینی جوی آرام و آسمانی آفتابی برای بیشتر مناطق كشور

پیش بینی جوی آرام و آسمانی آفتابی برای بیشتر مناطق كشور

هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم شد

هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم شد

كاهش كیفیت هوای پایتخت طی امروز و فردا

كاهش كیفیت هوای پایتخت طی امروز و فردا

هوای قابل قبول پایتخت طی برخی ساعات امروز

هوای قابل قبول پایتخت طی برخی ساعات امروز

هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم شد

هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم شد

كیفیت هوای تهران در محدوده قابل قبول است

كیفیت هوای تهران در محدوده قابل قبول است

ازن هوای تهران را آلوده كرد

ازن هوای تهران را آلوده كرد

كیفیت هوای پایتخت در محدوده قابل قبول

كیفیت هوای پایتخت در محدوده قابل قبول

تنفس هوای قابل قبول در تهران

تنفس هوای قابل قبول در تهران

بهبود كیفیت هوای پایتخت از بعدازظهر امروز

بهبود كیفیت هوای پایتخت از بعدازظهر امروز
آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد