آرشیو مطالب : هوا


مشاهده و ثبت پلنگ ایرانی برای نخستین بار در دره پلنگی منطقه شکارممنوع ژرف

مشاهده و ثبت پلنگ ایرانی برای نخستین بار در دره پلنگی منطقه شکارممنوع ژرف

بارش برف و باران در بیشتر استانها

بارش برف و باران در بیشتر استانها

جوی آرام در غالب مناطق کشور

جوی آرام در غالب مناطق کشور

ورود سامانه بارشی جدید به کشور

ورود سامانه بارشی جدید به کشور

هشدار توفان زمستانی بعدی در آمریکا

هشدار توفان زمستانی بعدی در آمریکا

ادامه بارش باران و برف در تهران

ادامه بارش باران و برف در تهران

بارش برف و باران در نقاط مختلف کشور

بارش برف و باران در نقاط مختلف کشور

سرمای شدید و بارش سنگین برف در ژاپن

سرمای شدید و بارش سنگین برف در ژاپن
وزیر كشور خبر داد

احتمال تغییر در استانداردهای شاخص آلودگی هوا برای پیشگیری از تعطیلی مدارس

احتمال تغییر در استانداردهای شاخص آلودگی هوا برای پیشگیری از تعطیلی مدارس

افزایش تلفات سرما در افغانستان

افزایش تلفات سرما در افغانستان

ادامه آلودگی هوای کلانشهرها طی 5 روز آتی

ادامه آلودگی هوای کلانشهرها طی 5 روز آتی

ورود سامانه بارشی به کشور

ورود سامانه بارشی به کشور

تداوم بارش در نقاط مختلف کشور

تداوم بارش در نقاط مختلف کشور

اعلام تصمیم قطعی در رابطه با ادغام شرکت کنترل کیفیت هوا و محیط زیست تهران به زودی

اعلام تصمیم قطعی در رابطه با ادغام شرکت کنترل کیفیت هوا و محیط زیست تهران به زودی

ادامه بارش برف و باران در کشور

ادامه بارش برف و باران در کشور

سرمای 22 درجه زیر صفر مسکو را منجمد کرد

سرمای 22 درجه زیر صفر مسکو را منجمد کرد
معاون دادستان:

متهمان پرونده آلودگی هوا احضار شدند

متهمان پرونده آلودگی هوا احضار شدند
سلیمی:

سال جاری آلودگی هوا نسبت به سال قبل 40 درصد بیشتر بود

سال جاری آلودگی هوا نسبت به سال قبل 40 درصد بیشتر بود

سرما و یخبندان در 360 شهر و ایستگاه هواشناسی کشور

سرما و یخبندان در 360 شهر و ایستگاه هواشناسی کشور

کاهش کیفیت هوا در ۶ شهر صنعتی

کاهش کیفیت هوا در ۶ شهر صنعتی

کاهش کیفیت هوای 5 شهر

کاهش کیفیت هوای 5 شهر

اخطار نارنجی هواشناسی درپی فعالیت سامانه بارشی جدید در 5 استان

اخطار نارنجی هواشناسی درپی فعالیت سامانه بارشی جدید در 5 استان

اعلام استانهای بارانی و برفی طی امروز و فردا

اعلام استانهای بارانی و برفی طی امروز و فردا

گرفتار شدن صدها خودرو در برف و بوران ژاپن

گرفتار شدن صدها خودرو در برف و بوران ژاپن

ادامه آلودگی هوای تهران

ادامه آلودگی هوای تهران

بارش ۶۸ میلیمتری در تهران طی ۲۴ ساعت گذشته

بارش ۶۸ میلیمتری در تهران طی ۲۴ ساعت گذشته

ورود سامانه بارشی به کشور

ورود سامانه بارشی به کشور

وزش باد شدید و افزایش ارتفاع موج در شمال و جنوب کشور

وزش باد شدید و افزایش ارتفاع موج در شمال و جنوب کشور

هشدار هواشناسی برای شهرهای ساحلی شمال و جنوب کشور

هشدار هواشناسی برای شهرهای ساحلی شمال و جنوب کشور

جریمه بیشتر از ۲ میلیون خودرو به علت معاینه فنی در تهران

جریمه بیشتر از ۲ میلیون خودرو به علت معاینه فنی در تهران
آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد