آرشیو مطالب : كلانشهر


ادامه آلودگی هوای کلانشهرها طی 5 روز آتی

ادامه آلودگی هوای کلانشهرها طی 5 روز آتی

بهترین وکیل پایه یک دادگستری استان تهران

بهترین وکیل پایه یک دادگستری استان تهران

تنفس هوای مطلوب در 7 کلانشهر

تنفس هوای مطلوب در 7 کلانشهر

ورود سامانه بارشی به کشور طی امروز

ورود سامانه بارشی به کشور طی امروز

آیا در تهران مازوت سوخته می شود؟

آیا در تهران مازوت سوخته می شود؟
یك مسئول:

نیروگاه حرارتی شازند سه برابر استاندارد دی اكسیدگوگرد وارد محیط می كند

نیروگاه حرارتی شازند سه برابر استاندارد دی اكسیدگوگرد وارد محیط می كند

رئیس جمهور با ممنوعیت استفاده از مازوت در نیروگاه شازند موافقت نمود

رئیس جمهور با ممنوعیت استفاده از مازوت در نیروگاه شازند موافقت نمود

ابطال قانون تعیین سن فرسودگی خودرو ها از طرف شورای نگهبان

ابطال قانون تعیین سن فرسودگی خودرو ها از طرف شورای نگهبان
آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد