آرشیو مطالب : مقاوم


اولین گیاه دارویی اهلی شده کشور در دانشگاه زنجان به ثبت رسید

اولین گیاه دارویی اهلی شده کشور در دانشگاه زنجان به ثبت رسید
مدیر حوزه های علمیه:

مطالعات پیرامون جامعه عشایری كشور را تقویت كنید

مطالعات پیرامون جامعه عشایری كشور را تقویت كنید
در دولت تدبیر و امید رخ داد:

سرمایه گذاری 16 هزار میلیارد تومانی برای توسعه مكانیزاسیون كشاورزی

سرمایه گذاری 16 هزار میلیارد تومانی برای توسعه مكانیزاسیون كشاورزی

مازندران پارینه نیم میلیون دلار خاویار صادر كرد

مازندران پارینه نیم میلیون دلار خاویار صادر كرد

تولید محصولات مقاوم به گرما با شناسایی دو ژن

تولید محصولات مقاوم به گرما با شناسایی دو ژن

افزایش 40 هزار هكتاری كشت پاییزه چغندرقند

افزایش 40 هزار هكتاری كشت پاییزه چغندرقند
معاون وزیر كار:

سنتی بودن كشاورزی باعث كاهش نرخ بهره وری گلستان است

سنتی بودن كشاورزی باعث كاهش نرخ بهره وری گلستان است

گیاه دارویی خاكشیر برای اولین بار در كازرون زیر كشت دیم رفت

گیاه دارویی خاكشیر برای اولین بار در كازرون زیر كشت دیم رفت
توسط دولت های یازدهم و دوازدهم انجام شد:

سرمایه گذاری بیش از 12 هزار میلیارد تومانی در بخش كشاورزی

سرمایه گذاری بیش از 12 هزار میلیارد تومانی در بخش كشاورزی

فروشگاه اینترنتی نقرا

فروشگاه اینترنتی نقرا

صدای این ساز ناكوك فردا بلند می شود

صدای این ساز ناكوك فردا بلند می شود
استاندار خبر داد:

بسیج امكانات خوزستان برای مهار آتش در خائیز

بسیج امكانات خوزستان برای مهار آتش در خائیز
آبیاری
persianwet.ir - مالکیت معنوی سایت آبیاری متعلق به مالکین آن می باشد